Fotografier ur fotoserien "Det spelar ingen roll"

Välkommen till Funkaportalen!

Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

Du kan själv bidra med åsikter.

Fler platser utomhus ska bli rökfria

Reportage
En person som bryter av en cigarett. Foto
I oktober presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten ”Utredning om framtida rökfria miljöer på offentliga platser”. Den innehåller förslag om att ett antal offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria, till exempel lekplatser och sportanläggningar.

2014 års vinnare av STIL-priset utsedda!

Reportage
Del av Mamma pappa lam webbplats. Skärmbild
STIL-priset ”Hjärter Ess” delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. 2014 går priset till Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson i projektet Mamma pappa lam.

JAG – en av världens bästa lösningar för Independent Living

Reportage
Pictogrambild för ordet Bra. Illustration
Zero Project i Österrike har valt Föreningen JAGs assistanskooperativ, Brukarkooperativet JAG, som en av de bästa lösningarna för Independent Living och politiskt deltagande 2015.

SF Bio ändrar sig, svenska filmer ska visas med text

Reportage
Biopublik. Foto
Från och med den 5 december 2014 visar SF Bio även alla svenska filmer med svensk textremsa. Detta för att underlätta för alla dem som har svårt att uppfatta vad som sägs i filmen.

Förlorad personlig assistans förödande för individen

Reportage
En rullstol i en sopcontainer. Foto
STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, har nyligen publicerat en rapport som beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning. STILs rapport visar att dessa personer förlorat möjligheten att delta i samhället, att arbeta, studera och ha någon fritid.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Reportage
Ammy Renström. Foto Leif Nyberg
Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Fler rullstolar ska få plats på spårvagnarna i Göteborg

Reportage
Ett antal resenärer i rullstol på perrongen. Foto
Västtrafik vill tillåta fler rullstolar och permobiler på spårvagnarna i Göteborg. Men förslaget kan stoppas.

Ökade krav på tillgänglighet

Reportage
En skolkorridor med ett antal elever. Foto
Från årsskiftet klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM.

Boverket utreder undantag för tillgänglighet för studentbostäder

Reportage
Ett husbygge med balkar och betong. Foto
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av författningsändringar för undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen, PBL vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Som skäl för uppdraget anger regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.

Mödrar med intellektuella funktionshinder kan ha barn med trygg anknytning

Reportage
En mamma med sitt barn i famnen. Foto
Många föräldrar med intellektuella funktionshinder förlorar vårdnaden om sina barn. Besluten baseras ofta på ett antagande om att funktionshindret gör dem olämpliga som föräldrar. En pionjärstudie på området visar dock att mammor med intellektuella funktionshinder mycket väl kan ha barn med trygg anknytning. Andra faktorer, som hur mamman själv blivit behandlad i sin uppväxt, är av större vikt än det intellektuella funktionshindret när det kommer till att skapa förutsättningar för trygg anknytning hos barnen.

KRITA – med fokus på kreativt skapande

Reportage
En person som målar med pensel på duk. Foto
KRITA är ett nytt projekt inom kreativt skapande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med medel från Arvsfonden kommer Folkuniversitetet i Stockholm att erbjuda konst- och konsthantverkskurser, utåtriktade konstprojekt och uppsökande workshops.

Annonser:

Funkapanelen söker testpersoner

Vill du säga vad du tycker om hur saker funkar för funktionshindrade? Vill du prova nya smarta lösningar innan någon annan vet om att de finns? Vill du vara med och påverka produkter och tjänster?

 

Då ska du gå med i Funkapanelen!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta