Fotografier ur fotoserien "Det spelar ingen roll"

Välkommen till Funkaportalen!

Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

Du kan själv bidra med åsikter.

En tillgänglig skola funkar för alla elever

Reportage
En elev som skriver på svarta tavlan. Foto
Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Det föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. För att åstadkomma en tillgänglig skola behöver landets förskolor och skolor arbeta mer aktivt. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden har samtidigt lanserat ett verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.

Kulturrådets första delmål inom funktionshinderspolitiken är uppfyllt

Reportage
En teatersalong. Foto
Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag via Kultursamverkansmodellen har nu tagit fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet. Kulturrådet kan konstatera att det första delmålet därmed är uppfyllt.

Prins Carl Philip sätter fokus på dyslexi

Reportage
Trettonåriga Stephani Melander har precis som prinsen dyslexi. För att underlätta skolarbetet använder hon olika program Här visar hon prins Carl Philip hur dessa fungerar. Foto
Att prins Carl Philip har dyslexi är ingen hemlighet. Nu vill han att dyslexi ska få mer uppmärksamhet. I maj månad besökte han Dyslexiförbundet FMLS i Sundbyberg.

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet

Reportage
En student som sitter och läser. Foto
Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Bristande tillgänglighet i skolan blir diskriminering - Tillgänglighetspaket kan hjälpa skolorna

Reportage
En elev som sitter och läser en bok. Foto
Med anledning av riksdagsbeslutet om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden i eftermiddag sitt gemensamma tillgänglighetspaket kallat Tillgänglighet får skolan att funka till berörda inom regering, riksdag och departement. Paketet ger förskolor och skolor konkreta verktyg till att fördjupa och komma igång med sitt tillgänglighetsarbete.

”Hjärnvänlig” arbetsmiljö viktig vid kognitiva svårigheter

Reportage
En illustrerad bild av ett huvud och hjärnan.
Ett stort antal sjukdomar kan ge kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis problem med minne och språk. Det visar en ny kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt från Linköpings universitet.

Barn med omfattande funktionsnedsättningar erbjuds färre aktiviteter

Reportage
En föreläsningssal med studenter som sitter och lyssnar. Foto
Barn med omfattande funktionsnedsättningar erbjuds färre aktiviteter att delta i och är inte lika ofta närvarande och engagerade i aktiviteter som barn med typisk utveckling. Det visar Anna Karin Axelsson som i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping har studerat barns delaktighet i familjen.

Serie om döv ridtjej i tidningen Bamse

Reportage
En serieruta från tidningen Bamse. Illustration
När Bamsetidningen utlyste en figurtävling skickade 23-åriga Mimmi och My Arvidsson från Söderala in sin idé. I nu aktuella Bamse nr 9 publiceras serien som bygger på deras figur Martina Vildkatt. I den spännande serien uppstår ett missförstånd mellan den döva ridtjejen Martina Vildkatt och Bamses dotter Nalle-Maja.

Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika

Reportage
Ewa Ferin, vice ordförande FUB Linköping. Foto
Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika. Det anser FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Därmed hotas den reform från 1980-talet som skulle ge handikappade individuell frihet. Thomas jansson, förbundsordförande intervjuad av Östnytt.

Ansökan om ett vanligt liv - Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

Reportage
Isabelle Ågren i FUBs kampanj Ansökan om ett vanligt liv. Foto
Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att alltfler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.

Pluspolarekortet - lägre trösklar till kulturen i Lidköping

Reportage
Plus Polare logo
För att förbättra tillgängligheten till kultur- och fritidsutbudet i Lidköpings kommun för personer med olika former för funktionshinder lanserar Lidköpings kommun pluspolarekortet, ett kultur- och fritidskort som ger fritt inträde för medföljande person till diverse aktiviteter.

Ny tjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel

Reportage
En person som använder en hörapparat. Foto
Nu lanserar 1177 Vårdguiden en ny tjänst för hjälpmedelsanvändare och deras anhöriga. På Tema Hjälpmedel kan användaren söka bland över 60 000 hjälpmedel, få produktfakta och se vad som gäller just där de själva bor när det gäller villkor och kostnader. Syftet är att stärka hjälpmedelsanvändare och anhöriga genom ökad information, ökad delaktighet och inflytandet i samband med val av hjälpmedel.

Ambassadörer med utvecklingsstörning för internationellt skolprojekt

Reportage
Come Together logo
Fyra unga människor som själva vet hur det är att växa upp med en intellektuell funktionsnedsättning har blivit utsedda till projektambassadörer. De kommer representera Come Together här i Sverige och i samarbetsländerna Tanzania och Rwanda. Bland barn med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer är det bara en av tio som får chansen att gå i skolan. Come Together jobbar för att förändra detta.

Annonser:

Funkapanelen söker testpersoner

Vill du säga vad du tycker om hur saker funkar för funktionshindrade? Vill du prova nya smarta lösningar innan någon annan vet om att de finns? Vill du vara med och påverka produkter och tjänster?

 

Då ska du gå med i Funkapanelen!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta