Fotografier ur fotoserien "Det spelar ingen roll"

Välkommen till Funkaportalen!

Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

Du kan själv bidra med åsikter.

Fler rullstolar ska få plats på spårvagnarna i Göteborg

Reportage
Ett antal resenärer i rullstol på perrongen. Foto
Västtrafik vill tillåta fler rullstolar och permobiler på spårvagnarna i Göteborg. Men förslaget kan stoppas.

Ökade krav på tillgänglighet

Reportage
En skolkorridor med ett antal elever. Foto
Från årsskiftet klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM.

Boverket utreder undantag för tillgänglighet för studentbostäder

Reportage
Ett husbygge med balkar och betong. Foto
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av författningsändringar för undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen, PBL vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Som skäl för uppdraget anger regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.

Mödrar med intellektuella funktionshinder kan ha barn med trygg anknytning

Reportage
En mamma med sitt barn i famnen. Foto
Många föräldrar med intellektuella funktionshinder förlorar vårdnaden om sina barn. Besluten baseras ofta på ett antagande om att funktionshindret gör dem olämpliga som föräldrar. En pionjärstudie på området visar dock att mammor med intellektuella funktionshinder mycket väl kan ha barn med trygg anknytning. Andra faktorer, som hur mamman själv blivit behandlad i sin uppväxt, är av större vikt än det intellektuella funktionshindret när det kommer till att skapa förutsättningar för trygg anknytning hos barnen.

KRITA – med fokus på kreativt skapande

Reportage
En person som målar med pensel på duk. Foto
KRITA är ett nytt projekt inom kreativt skapande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med medel från Arvsfonden kommer Folkuniversitetet i Stockholm att erbjuda konst- och konsthantverkskurser, utåtriktade konstprojekt och uppsökande workshops.

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv

Reportage
Bokomslag till bok om paddling, skridskoåkning och lägerliv för personer med funktionsnedsättning. Foto
RG Aktiv Rehabilitering (RG) bedriver numera friluftsverksamhet med kajakpaddling, skridskokälkåkning och lägerliv på fler platser i Sverige. Nu kan även du som bor i Malmö, Göteborg - Ljungskile, Norrköping, Falun och Luleå delta i verksamheten.

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning bra för arbetssökande med funktionsnedsättning

Reportage
En kvinna i rullstol som sitter och arbetar vid en dator. Foto
Arbetssökande med funktionsnedsättning fick arbete snabbare, högre inkomster och högre sysselsättning till följd av att de gick en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport av Johan Regnér.

CP-Blues - en musiktävling med hjärta och hjärna

Reportage
Johan Öberg spelar musik. Foto
Tävlingen CP-Blues äger rum på webbplatsen www.cpblues.se där man hittar Johan Öbergs texter och redan inskickade låtar. Där finns även information om Cerebral Pares (CP).

Samarbete med Telia om digital hälsoteknik i hemmet

Reportage
En hand på en äldre dam. Foto
Under hösten planerar Region Västerbotten och Telia Healthcare att inleda pilottester av en ny digital hälsoteknik för ökad trygghet i hemmet.

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Reportage
En person som klättrar uppför ett berg. Foto
Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Annonser:

Funkapanelen söker testpersoner

Vill du säga vad du tycker om hur saker funkar för funktionshindrade? Vill du prova nya smarta lösningar innan någon annan vet om att de finns? Vill du vara med och påverka produkter och tjänster?

 

Då ska du gå med i Funkapanelen!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta