Att tänka på som syskon

När du har ett syskon som har ett funktionshinder, så är ditt liv annorlunda om du jämför med andras. Att ge något facit på hur man ska leva sitt liv går inte. Däremot kan man tänka på vissa saker som kan göra livet lättare.

Var öppen

Prata om dina problem, frustration och tankar med någon som du litar på. Det kan vara en kompis, en kompis förälder, din granne, mormor eller någon lärare. Tänk på att du har rätt till din egen tolkning av situationen. Du behöver inte försvara dina föräldrars sätt att se på sitt barn med funktionshindet eller i alla lägen skydda din familj.

Ibland kanske det känns som om allt bara handlar om ditt funktionshindrade syskon. Det är helt okej att tycka att ditt syskon är jobbigt. Det gör alla, någon gång i alla fall. Vad tycker du är orättvist? Försök sätta ord på dina känslor.

Prata med andra som är i samma situation

Du är inte ensam. Det finns andra som har det ungefär som du och vet hur det kan kännas. Att få prata med någon som har den förståelsen kan kännas skönt. Kanske ni kan hjälpa varandra och fundera ut lösningar på liknande problem. Det kanske kan handla om att få höra hur andra känner eller vad de gör när människor i omgivningen kommenterar det funktionshindrade syskonet. Hur förklarar de för sina kompisar om sitt syskon?  Hur gör de för att få vara ifred eller vad brukar de göra när syskonet är på kortis (korttidshem)?

Delta i en syskongrupp

I en syskongrupp delar du erfarenheter med andra som lättare förstår dig därför att de befinner sig i en liknande situation. Det är habiliteringen inom landstinget som ansvarar för att ordna syskongrupper. Om du vill komma i kontakt med en syskongrupp kan du vända dig direkt till barnhabiliteringen i ditt landsting eller be en vuxen om hjälp.

Skaffa dig kunskap

Att ha kunskap ger trygghet. Vissa saker kan vara jobbiga att veta. Samtidigt är det bättre att veta än att behöva gå runt och undra eller kanske oroa sig. Om du tycker det är svårt att prata med dina föräldrar så finns det andra som kan ge svar på dina frågor.

Annonser: