Hur fungerar personlig assistans?

Personlig assistans betyder att du får personlig hjälp att klara av vardagen med allt vad det nu innebär. Assistansersättningen används för att betala den personliga assistans du får.

Du väljer själv vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna. Du har även rätt välja vem som ska arbeta som personlig assistent för dig och vad du behöver hjälp med. Det är också viktigt att du väljer när du behöver hjälpen och hur assistansen ska utföras. Ingen annan kan bestämma det.

Grundtanken är att assistenten ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv anser är lämpligt.

Det är viktigt att välja den assistansform och anordnare som passar dig. FunkaPortalens guide ger dig grunderna för de olika formerna. Sedan får du själv ta reda på vilka alternativ som finns där du bor. 

Olika former för assistans

Assistansen kan utföras på flera olika sätt. Det är du själv som bestämmer hur de ska gå till. De sätt som finns är att utföra assistansen via:

  • Kommunen
  • Kooperativ
  • Assistansföretag
  • I egen regi, där du blir arbetsgivare åt de assistenter du anställer

Alla assistansanordnare förutom kommuner ska vara registrerade hos Skatteverket som arbetsgivare samt kunna visa upp F-skattsedel. Dessutom måste alla assistansanordnare ha tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva assistansverksamhet. Egna arbetsgivare som inte driver assistansen i ett aktiebolag måste anmäla till Socialstyrelsen att man anordnar assistansen själv.

Annonser: