Ansök om bilstöd

Du ansöker om bilstöd genom att fylla i en ansökningsblanketten från Försäkringskassan. Ansöker du om ett inkomstprövat anskaffningsbidrag måste du också redogöra för din ekonomi. Då fyller du i en annan blankett. Du måste också skicka med ett intyg från din läkare som intygar att du behöver bilen för att förflytta dig.

Några viktiga punkter i ansökningsblanketten om bilstöd:

 • Dina personuppgifter
 • Uppgifter om eventuellt arbete eller utbildning
 • Familjeuppgifter
 • Vad du söker bilstöd för, exempelvis motorcykel och anpassningsbidrag
 • Uppgifter om du fått bilstöd tidigare (det kan vara en fördel)
 • Om du har körkort eller inte
 • Du ska beskriva ditt rörelsehinder, vad det är som gör att det är svårt att förflytta dig
 • Beskriv varför inte allmänna kommunikationer fungerar för dig
 • Beskriv vilken anpassning du behöver (leverantörer av anpassningar kan hjälpa dig med detta)

När du skickat in din ansökan

Alla bilstödsärenden handläggs av Försäkringskassans bilstödsenhet i Västervik. När de fått in din ansökan gör de en utredning och tar fram ett beslutsunderlag. Du får se deras underlag och kan kommentera det innan de fattar sitt beslut. Om du ansöker om ett anpassningsbidrag så blir också Trafikverket inblandad. En trafikinspektör på Trafikverket måste bedöma om anpassningen är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Du kommer att bli kontaktad av handläggaren efter det att du skickat in din ansökan.

Utbetalning av bilstöd

Du bestämmer själv om Försäkringskassan ska betala pengarna till dig eller direkt till bilförsäljaren eller till anpassningsföretaget. Du måste köpa bilen/beställa anpassningen inom sex månader från att du fått beslutet. Försäkringskassan kommer att begära att du ger dem uppgift om till vilket konto pengarna ska betalas. De kommer också att begära en faktura eller ett avtal som visar att du tänker köpa bilen eller beställa anpassningen.

Återbetalningsskyldighet

Grundbidrag och anskaffningsbidrag ska betalas tillbaka om du säljer eller om du gör dig av med bilen innan nio år gått. Observera att det kan finnas särskilda skäl för att skaffa en ny bil tidigare än nio år. Kontakta Försäkringskassan innan du säljer eller gör dig av med bilen för att få reda på vad som gäller.

Hur överklagar du ett beslut?

Du kan överklaga i två steg:

 • Steg 1: Begär att Försäkringskassan omprövar sitt beslut
 • Steg 2: Överklaga till förvaltningsrätten

I Försäkringskassans beslut ska det stå hur du överklagar. Du kan överklaga:

 • Om din ansökan blivit avslagen
 • Om du blivit beviljad stöd men tycker att du fått för lite

Du kan behöva stå på dig och det är viktigt att du överklagar om du tycker att det blivit fel. Det är ganska vanligt att du måste ”bråka lite” innan det blir rätt.

Annonser: