Ta körkort

Körkortet ger dig rätt att köra bil. Men det är inte självklart att alla ska få köra bil. Det finns vissa gränser för vilken sorts funktionsnedsättning som är tillåtna.

Du kan inte få (eller behålla) körkort om:

 • Du har för dålig syn
 • Du har rörelsehinder som inte kan kompenseras med en anpassning av bilen
 • Du har allvarliga psykiska problem
 • Du är beroende av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet
 • Du har stora problem med yrsel, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar
 • Du har epilepsi och haft anfall de senaste två åren eller om du har så kallad petit-mal
 • Du har en demenssjukdom
 • Du har allvarliga kognitiva störningar
 • Du har allvarliga sömnsvårigheter

Var gränsen går kan oftast bara läkare eller andra specialister bedöma. Därför kan det krävas läkarintyg för att visa att du klarar av att köra bil.

Att ta körkort kan vara extra svårt om du har en funktionsnedsättning. Framförallt finns det två situationer som kan skapa problem:

 • Det är svårt att hitta körskolor som har anpassade bilar. Om du har ett rörelsehinder så kan du kanske inte använda en helt vanlig bil under tiden du tränar. Det är bara ett fåtal körskolor har bilar med vissa anpassningar.
 • Om du har svårt att hantera själva provtillfället eller att läsa teorimaterialet. För till exempel personer med dyslexi är körkortsprovet och teoridelen i sig ett problem. Vissa körskolor har kunskap om hur de ska hjälpa personer som har problem med utbildningsmaterial och det går att få göra teoriproven på ett annorlunda sätt.

Sök körkortstillstånd

När du ska ta körkort måste du först ansöka om körkortstillstånd via Körkortsportalen. Tillsammans med ansökan ska du skicka in en hälsodeklaration och ett intyg som visar att du gjort en synprövning. I vissa fall krävs också läkarintyg.

Ansökan och hälsodeklarationen skickas till Transsportstyrelsen.

Om du vet med dig att ditt funktionshinder kan påverka din förmåga att köra bil kan du själv, för att handläggningen ska gå snabbare, ta kontakt med en specialistläkare och bifoga läkarutlåtanden tillsammans med hälsodeklarationen.

Transsportstyrelsen kan antingen bevilja tillstånd för den typ av körkort du sökt om men de kan också ange olika begränsningar. Ett exempel är att du kan få körkortstilsstånd men bara för bilar som är specialanpassade.

Information om vilka regler som gäller finns på Körkortsportalen webbplats. Där kan du också hitta olika blanketter.

Lämplighetsutredning – Mobilitetscenter

Mobilitetscenter är specialiserade på att göra lämplighetsutredningar. De har specialistkompetens och för att få komma dit behöver du remiss från din läkare eller från habiliteringsverksamheten. Med hjälp av mobilitetscenter kan du få fram ett underlag som visar om du är lämplig som bilförare och de kan även hjälpa dig med vilka anpassningar som kan behöva göras av din bil.

Annonser: