Överklaga ett förvaltningsbesvär

När du överklagar ett förvaltningsbesvär så riktar du din överklagan till förvaltningsrätten, men lämnar den till den ansvarige på kommunen.

Vem som är ansvarig på kommunen står på det beslut du tidigare fått. Det kan tyckas konstigt att du skriver överklagan till förvaltningsrätten men att du ska lämna in den till den ansvarige på kommunen.

Anledningen är att de ansvariga på kommunen - det kan vara en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman - först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. 

Kommunen gör bedömning

Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de vidare det till förvalningsrätten. Det finns alltså en möjlighet att din överklagan leder direkt till att ditt ärende omprövas av kommunen.

När du skriver din överklagan vid förvaltningsbesvär

Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan:

  • Den ska vara skriftlig och adresseras till förvaltningsrätten men lämnas till den ansvarige på kommunen.
  • Den ska ha lämnats in inom tre veckor från det datum står i beslutet.
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med.
  • Du ska skriva vilka fel anser det finns.
  • Du ska hänvisa till vilken nämnd eller person som fattat beslutet.
  • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet.
  • Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer.
  • Du har tre veckor på dig att göra din överklagan från och med datum som står i beslutet som du fått.

Ärendets gång

När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Antingen kan länsrätten komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter gälla. Då kvarstår beslutet. Eller så bedömer de att beslutet är fel och att det inte ska gälla.

Förvaltningsrätten kan fatta ett nytt beslut och bestämmer då vad som ska gälla istället.

Annonser: