Anställningsformer

Om du har en nedsatt arbetsförmåga så kan arbetsgivaren få ett lönebidrag. Lönebidraget ska ge arbetsgivaren kompensation för att du till exempel inte kan arbeta lika fort som andra. Du är anställd på samma villkor som andra på arbetsplatsen. Skillnaden är att arbetsgivaren får ett bidrag.

Lönebidraget räknas ut beroende på din lön och din arbetsförmåga. Normalt finns ett tak på 80% av lönen men om du arbetar i så kallade allmännyttiga organisationer kan ersättningen bli högre. Ett exempel är om du skulle få ett arbete inom en handikapporganisation eller idrottsförening.

Lönebidraget räknas bara på en lön upp till 16 700 kronor. Men du kan mycket väl ha en högre lön för det. Vissa tror felaktigt att man inte får ha en högre lön. Det får man, men lönebidraget räknas inte på lön över 16 700 kronor.

För att komma fram till hur mycket ditt funktionshinder påverkar din arbetsförmåga ska arbetsgivaren, arbetsförmedlingen, du själv göra en utredning.

Samhall

Om du har en funktionsnedsättning som gör att har mycket svårt att få ett arbete kan du få en anställning hos Samhall. Samhall är ett företag som ägs av staten. Staten ger Samhall ett slags lönebidrag som ska kompensera för att de anställda har nedsatt arbetsförmåga. Samhall konkurrerar med andra företag om uppdrag inom industriarbeten, tjänste- och servicearbete.

Som anställd i Samhall ska du kunna byta till andra arbetsgivare. Det kallas övergång och det är en prioriterad del av Samhalls verksamhet. Tanken är alltså att du ska kunna utvecklas inom Samhall och sedan ta steget över till andra arbetsgivare.

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du kan få ett arbete på Samhall.

Trygghetsanställning

En trygghetsanställning gör att du som annars kanske enbart kan få arbete på Samhall under trygga former kan bli anställd av andra företag och organisationer. Ersättningen är densamma som för lönebidrag. Arbetsgivaren kan också få ett så kallat anordnarbidrag. Arbetsförmedlingen betalar för hjälpmedel och har en löpande kontakt med arbetsplatsen.

Du kan få en trygghetsanställning om du har stora behov av en anpassad arbetssituation.

Utvecklingsanställning

Genom en utvecklingsanställning kan du både arbeta och delta i andra utvecklande aktiviteter samtidigt. Du kombinerar alltså arbete med till exempel:

  • Utprovning av hjälpmedel
  • Utbildning
  • Leta jobb-aktiviteter
  • Vägledning

Innan du börjar arbeta tar Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren tillsammans med dig fram en plan på vad du ska göra och om du ska delta i andra aktiviteter. Arbetet ska planeras utifrån dina förutsättningar. Det kan innebära att arbetstider och arbetstempo påverkas. En utvecklingsanställning kan pågå i högst ett år. Under den tiden ska du ha lön enligt avtal.

Arbetsgivaren kan få bidrag för hela kostnaden. Bidraget är detsamma som ett lönebidrag.

Annonser: