Mozilla Firefox 3.5

Jordglob i blått ljus. FotoHär hittar du information om hur du anpassar webbplatsernas utseende i Mozilla Firefox 3.5.

Förstora webbsidorna du besöker

Du kan själv välja hur stor eller liten text du vill ha när du läser på webben.

Zooma in webbsidan

Så här gör du för att ändra storlek på texten: 

 1. Klicka på "Visa" i webbläsarens knapprad
 2. Klicka på ”Zoom”.
 3. Du kan nu välja att zooma in eller ut.
  Menyvalet Zooma in markerat i webbläsaren. Skärmbild

Om du bara vill förstora texten

Du kan också välja att bara förstora texten. I samma meny där du zoomar in eller ut finns också valet ”Zooma endast texten”, genom att kryssa för detta kan du genom att zooma in och zooma ut ändra textstorleken utan att hela sidan blir större. Detta kan ibland göra textraderna kortare och lättare att läsa.
Testa vad som passar dig bäst. Du kan också ändra storlek genom att hålla nere CTRL-tangenten och samtidigt trycka + för att öka eller – för att minska storlek.

Radlängder

Ibland är raderna så långa att det blir svårt att läsa. Och ibland finns det kanske blinkande reklam i högerspalten som stör.

Då kan du prova att ändra fönsterstorleken och på så vis anpassa radlängder och vad som visas i fönstret.

I Windows

 1. Om fönstret är maximerat och fyller hela skärmen måste du börja med att trycka på knappen ”Återställ nedåt” i övre högre hörnet. Då blir webbläsarfönstret lite mindre.
  Knappen Återställ nedåt markerad i webbläsaren. Skärmbild
 2. Klicka och dra i kanten av webbläsarfönstret med musmarkören. Det fungerar om du håller ner vänster mustangent samtidigt som du drar i kanten.
  På vissa webbplatser kan man då se att textraderna blir kortare.

På Macintosh

Klicka och dra i nedre högra hörnet på webbläsarfönstret:
Det nedre högra hörnet av webbläsaren på Mac, markerat. Skärmbild
Detta ändrar fönstrets storlek vilket på vissa webbplatser gör att innehållets bredd förändras och därmed också radlängden.

Färger och kontraster

Fel färger och kontraster kan göra texten onödigt svår att läsa.
Du kan själv ändra textens och bakgrundens färg så att det blir så lätt som möjligt att läsa.

Ändra färger

Så här gör du för att byta färg på text och bakgrund:

 1. Klicka på ”Verktyg” i webbläsarens knapprad
 2. Klicka på ”Inställningar”
  Menyvalet Inställningar markerat. Skärmbild
 3. Klicka på fliken för ”Innehåll” högst upp och sedan på knappen ”Färger” till höger:
  Knappen Färger markerat i en dialogruta. Skärmbild
 4. Nu klickar du ur rutan ”Låt sidor använda egna färger, i stället för inställningarna ovan” och klicka ur rutan ”Använd systemfärger”. Nu kan du själv ange färger för text, bakgrund, länkar och besökta länkar:
  Avmarkerade kryssrutorna Låt sidor använda egna färger, i stället för inställningarna ovan och Använd systemfärger. Skärmbild
 5. Klicka på ”Ok”.

Nu visas alla webbsidor du besöker med de färger du själv ställt in.

Teckensnitt

Du kan själv byta teckensnitt så att det blir så lätt som möjligt för dig att läsa. En del teckensnitt är svårlästa på webben och på bildskärmen.

Så här gör du för att byta teckensnitt:

 1. Klicka på ”Verktyg” i webbläsarens knapprad
 2. Klicka på ”Inställningar”
  Alternativet Inställningar markerat i en meny. Skärmbild
 3. Klicka på fliken för ”Innehåll” högst upp och sedan på knappen ”Avancerat”:
  Knappen Avancerat markerat i en dialogruta. Skärmbild
 4. Nu kan du dels klicka ur rutan” Låt sidor använda egna teckensnitt, i stället för ovanstående” och dels ange om du vill ha typsnitt med eller utan seriffer och i så fall vilket teceknsnitt du föredrar:
  Markerad kryssruta Låt sidor använda egna teckensnitt, i stället för ovanstående samt val av teckensnitt. Skärmbild
 5. När du är klar klickar du på ”Ok”.

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta