Om Funkaportalen

Vanliga frågor

Vi får en del frågor som återkommer gång på gång. Om du har en fråga som vi inte besvarar här så är du alltid välkommen att kontakta oss på redaktionen@funkaportalen.se eller 08-555 770 60.

  • Vilka står bakom Funkaportalen?

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka. Stiftelsen delar inte ut bidrag utan driver projekt som syftar till att stärka funktionshindrade individers inflytande över sitt eget liv. Funkaportalen är ett av dessa projekt. Stiftelsen Funka instiftades 2006 av Funka Nu AB, ett privatägt IT-bolag med tillgänglighet som affärsidé.

Mer om Stiftelsen Funka hittar du på stiftelsens webbplats.

Mer om Funka Nu AB hittar du på Funkas webbplats.

  • Hur många av er som jobbar med Funkaportalen är funktionshindrade då?

Vi tycker inte att det spelar någon roll. Vi registrerar inte funktionshinder så vi vet inte hur många av oss som jobbar med portalen som har funktionshinder. Och hur definierar vi funktionshinder förresten? Det vore lika dumt att tacka nej till kompetent personal utan funktionshinder som att inte ha med personer med egna erfarenheter av funktionshinder i Funkaportalen. Men hur många av varje? Nej, det spelar ingen roll. Vi är alla olika och har flera starka och svaga sidor. En del kallas funktionshinder, annat kallas personlighet, läggning eller egenskaper, förutsättningar som kan skilja sig mycket åt mellan olika individer.

  • Hur kan ni säga att vi ska inkludera personer med funktionshinder och så bygger ni en portal bara för funktionshindrade, är inte det just att skilja ut funktionshindrade från resten av samhället?

Det spelar ingen roll att det inte borde vara så - det funkar nämligen inte i verkligheten - ännu. Skolsystemet, sjukvårdssystemet, bidragssystemet – hela samhället pratar om problem med  diskriminering och stänger samtidigt ute alla som inte passar in i mallen. Vi vet att Funkaportalen behövs. Och vi vet att vi tillsammans kan genomföra det här ambitiösa arbetet för att verkligen påverka världen omkring oss. Och portalen är inte bara till för funktionshindrade, den är till för alla!

  • Varför ska man vända sig till er, det finns väl myndigheter som sköter sånt här?

Nej, faktum är att det vi har samlat här inte finns någon annanstans; en samlad bild av ett komplext område, presenterat på ett begripligt och tillgängligt sätt.

  • Vem bestämmer vad som ska stå på Funkaportalen?

Funkaportalen samarbetar med ett stort antal myndigheter och organisationer och alla våra guider är faktagranskade, juridiskt granskade och genomlästa av ett antal experter inom varje område före publicering. Källan är alltid angiven. Guiderna syftar till att ge en så bred och faktabaserad bild som möjligt och bygger på både teori och praktik. På många andra ställen (bloggar, forum, krönikor) är det respektive skribents åsikt som kommer fram. Vi står inte för våra frilansares åsikter, bara för våra egna.

Vi är religiöst och partipolitiskt oberoende, Men vi har en åsikt. Och den utgår ifrån att det inte ska behöva spela någon roll om man har ett funktionshinder eller ej.

  • Vem får skriva på Funkaportalen?

Alla som har något att säga! Om du vill samarbeta med Funkaportalen, kontakta oss på redaktionen@funkaportalen.se

Susanna Laurin
Ordförande, Stiftelsen Funka 


Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta