Enkla utbildningsinsatser kan förändra attityder till psykisk ohälsa

Hjärnkoll har i samarbete med Polisutbildningen vid Umeå universitet genomfört en jämförande studie om attityder till personer med psykisk ohälsa. En grupp som erhållit en enklare tilläggsutbildning har jämförts med en grupp som inte genomgått utbildningen. Skillnaderna i attityder mellan de båda grupperna är påtagliga. 62 % av de utbildade studenterna kan tänka sig att arbeta med en person som har psykiska problem, jämfört med endast 40 % av de som inte fått utbildningen.

En kvinna som inte talar med sina bordsgrannar. FotoUndersökningen har genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) på Polisutbildningen vid Umeå universitet. Datainsamlingen som rör kunskap, attityder och förväntade beteenden har genomförts i den utbildningsomgång i termin 3 som fått tilläggsutbildningen, och parallellt i den utbildningsomgång i termin 1 som inte fått tilläggsutbildningen. Antalet deltagande studenter vid termin 3 är 60 och vid termin 1 är det 72.

Utbildningsinsatsen

Utgångspunkten för undersökningen är en utbildningsinsats om attityder och kunskaper om psykisk ohälsa som innehåller tre moment, vilka upprepas för olika psykiska ohälsotillstånd. I utbildningen ingår för varje tillstånd en teoridel, en video från URs tv-serie Inferno och kontakt med ambassadörer från Hjärnkoll, det vill säga en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Sammanlagt gestaltades sex olika teman.

– Studien visar att det med hjälp av ett enkelt tillägg i utbildningen går att påverka studenters attityder till personer med psykisk ohälsa i tidigt skede, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken. Det vore därför bra om detta blir ett obligatoriskt inslag på landets samtliga polisutbildningar.

– Fördomar om bland annat psykisk ohälsa finns i vårt samhälle, och därför är det extra viktigt att förebygga dessa i utbildningar till yrken inom samhällssektorn, fortsätter Rickard Bracken.  För att kunna möta människor med psykiska problem på ett respektfullt sätt är det viktigt att polisen är så befriad från fördomar som möjligt. Därför är utbildningsinsatser likt den vi nu testat oerhört värdefulla.

Några resultat från undersökningen:

  • 62 % av de studenter som fått utbildningen tänka sig att arbeta med en person som har psykiska problem, jämfört med endast 40 % av de som inte fått utbildningen
  • 46 % kan tänka sig att bo ihop med en person med psykiska problem, jämfört med 22 procent i den andra gruppen
  • 98 % anser att vi måste ha en mer tolerant inställning till människor i vårt samhälle, som har en psykisk sjukdom, jämfört med 84 %

Årets uppfinnarkvinna 2014 ger rörelsefrihet åt alla

Marit Sundin med sin uppfinning Addseat. Foto
Årets uppfinnarkvinna 2014 har nyligen utsätts och är en kvinna som alltid hittat vägar runt hinder. Hennes uppfinning AddSeat gör att drömmen om ett aktivt liv går i uppfyllelse även för den rörelsehindrade. Marit Sundin är en stark förebild som inspirerar med sin energi och vilja.

Mats "ICA-Jerry" Melin, har gjort det, har du?

ICA-Jerry. Foto
Riksförbundet FUB:s projekt ”Störd och stolt” vill göra Sverige bättre genom att sprida personliga berättelser av personer med utvecklingsstörning, skapa nya samarbeten och mötesplatser, samt skapa fler jobb åt dessa personer. Inom projektet kommer FUB samla in berättelser av människor med utvecklingsstörning från hela landet och alla åldrar. Mats Melin, alias ICA-Jerry har delat sin berättelse och uppmanar nu flera att göra detsamma.

Ny bok följer upp ungdomar med muskelsjukdom

Bokomslag till Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk
År 2004 kom boken Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. För första gången kom unga med muskelsjukdom till tals och berättade om sina tankar och funderingar om livet. Det har nu gått tio år och ungdomarna har blivit unga vuxna. Hur ser deras liv ut idag? Hur tänker de nu? Vad är viktigt att berätta? Nu kommer uppföljaren.

Hund för alla – studiecirklar för funktionsnedsatta

Deltagare i studiecirkeln Hund för alla. Foto
– Hund för alla vänder sig till funktionsnedsatta personer, berättar Petra Svensson, handläggare på Studiefrämjandet i Kristianstad som tillsammans med Kristianstads Brukshundklubb satsat på verksamheten i höst.

Natalie, bloggar på This is How I roll

Natalie. Foto
Natalie är 18 år gammal och lever med en fysisk CP-skada sedan födseln. Den påverkar hennes tal och hennes motorik men den hindrar inte hennes drömmar. Hon uppmärksammades i serien ”This is how I roll” på SVT och nu börjar hon blogga på This is how I roll.

Fler artiklar om Identitet

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"När min dotter föddes för tre år sedan gick det inte alls till som föräldrautbildningen hade lärt mig. Att föda två månader för tidigt fanns inte i min världsbild."

 

ur Towe Paqualins krönika "Några tankar om perspektiv"

 

Till krönikan

FÖRSLAG

Vad saknas på portalen? Vad är bra? Vad är dåligt?

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta