Väsby Melodifestival växer

Inspiration från ett besök på Irland där det under flera dagar har pågått en ”Arts festival” med arrangemang för personer med funktionsnedsättning har gjort att Väsby nu satsar på att utveckla sin egen festival – Väsby Melodifestival.

– Arbetsgruppen för Väsby Melodifestival har haft möjlighet att besöka en internationell musikfestival på Irland. Förutom en internationell sångtävling arrangerades fler kulturinslag. Vi har blivit inspirerade och kommer att jobba på att utveckla arrangemanget i Väsby, säger Yvonne Boberg, chef för Väsby Stöd och initiativtagare till Väsby Melodifestival.

Väsby Melodifestival har sedan det första arrangemanget för drygt två år sen vuxit snabbt och den tredje tävlingen som sker den 9 februari 2013 på Scandic Infra i Väsby välkomnar 1200 besökare och deltagare från 15 kommuner.

– Vi tror att vi kan erbjuda mer i år. Att både koppla på intressanta konferenser i ämnet och skapa fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning kring festivalen tror jag är ett vinnande koncept. Vi har sett väldigt goda exempel på Irland och fått inspiration kring hur vi kan göra i Väsby framöver, säger Maria Fälth, kommunalråd och ordförande i social- och äldrenämnden i Upplands Väsby kommun.

– Att jobba med internationella utbyten är ett bra och effektivt sätt att hitta ny utveckling av den egna verksamheten, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

Annonser: