Dålig tillgänglighet i svenska vallokaler

Nätverket unga för tillgänglighet har undersökt tillgängligheten i 77 vallokaler i Sverige för att se om alla kan utöva sin demokratiska rättighet, att rösta. Resultatet är nedslående och visar att i Stockholm var bland annat var femte av de 30 undersökta vallokalerna inte tillgängliga för rullstolsburna personer. Ingen av de undersökta vallokalerna hade information på teckenspråk.

– Tänkt dig då att inte kunna rösta på grund av en otillgänglig vallokal, det är verkligheten idag och det är riktigt pinsamt för Sverige, säger Victoria Öjefors, Unga Synskadade.

Var femte undersökt vallokal i Stockholm var inte tillgänglig för rullstolsburna personer och i mer än hälften av vallokaler kan inte alla personer komma in bakom eller använda sig av röstskärmarna. Ingen av de undersökta vallokalerna hade vare sig information på punktskrift för personer med synnedsättning eller information på teckenspråk för personer med hörselnedsättning. Dessutom finns det ingen möjlighet för personer med synnedsättning att personrösta utan att behöva avslöja vem man vill kryssa för.

Anna Kain Wyatt från Unga Hörselskadade säger att det största hotet är okunskapen om våra frågor hos valfunktionärerna.

– Det verkar helt bero på personen i vallokalen om man får hjälp eller inte. Valmyndigheten har brustit i sitt ansvar att se till att alla röstberättigade ska kunna rösta. Argument som - ni kan väl förtidsrösta, visar på den okunskap som personer med funktionsnedsättning möter.

Nätverket Unga för tillgänglighet kräver en förändring både vad det gäller Valmyndighetens ansvar. För att gå vidare tänker Nätverket anmäla de otillgängliga vallokalerna till diskrimineringsombudsmannen (DO) och till Justitieombudsmännen (JO) samt kontakta Valmyndigheten för att föra en dialog.

Nätverket Unga för tillgänglighet är en informell sammanslutning av flera ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättningar. De organisationer som ingår är: Riksförbundet för social hälsa, Svenska celiakiungdomsförbundet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Ung med psoriasis, Unga RBU-are, Unga Reumatiker, Unga Rörelsehindrade och Unga Synskadade.

Källa: Nätverket unga för tillgänglighet
 


Allergi i siffror

Omslagsbild till Allergifakta 2015
Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya publikationen Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.

Ansökan om ett vanligt liv - Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

Isabelle Ågren i FUBs kampanj Ansökan om ett vanligt liv. Foto
Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att alltfler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.

Projektet Begripsam ger röst åt personer med kognitiva och språkliga svårigheter

Kerstin Ivarson Ahlstrand och Torbjörn Lundgren. Foto
Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – FUB har fått pengar från Arvsfonden för att driva Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. Projektet ska pågå i tre år och ge en röst åt personer med funktionsnedsättningar. Andra delar finansieras av Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen.

GIL:s senaste projekt handlar om öl och funktionsnedsättning

CPA-öl på flaska samt fyllt ölglas. Foto
- GIL har nyligen lanserat ett eget öl, specialanpassat för öldrickare med funktionsnedsättningar. Ett helt vanligt CP-öl helt enkelt, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living.

Otillgänglig radio och TV ska kosta

En gammal tjock-TV som står på ett golv. Foto
Public service ska nå alla i hela Sverige. Företagen bör vara ledande när det gäller att förbättra tillgängligheten till medier för människor med funktionsnedsättning. Om publiken inte nås av innehållet i radio- och TV-programmen ska det få ekonomiska konsekvenser, anser Handikappförbunden i ett yttrande.

Fler artiklar om Handikapprörelsen

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Sofia Thoresdotters krönika

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter du vill dela med dig angående assistans?

Tipsa gärna redaktionen.

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta