Polisens kunskap om diabetes ska öka

Det finns kunskapsbrister hos enskilda medarbetare inom Polisen kring diabetes och dess symptom. Kunskapsbrister som har medfört omhändertaganden av personer med diabetes på felaktiga grunder. Diabetesförbundet bidrar därför till att öka polisens kunskaper om diabetes. Som ett första steg har informationsbroschyren Diabetes i arresten tagits fram.

Omslagsbild till informationsbroschyren Diabetes i arresten. Foto– Under arbetet med Diabetes i arresten har vi fört en dialog med företrädare från Polisen och utbildningsansvariga vid Polishögskolans grund- och vidareutbildningar. Syftet med broschyren är att den ska användas som ett stöd i polisens arbete, säger Åsa Jönsson, numera pensionerad vårdpolitisk utredare, som är en av författarna bakom broschyren.

Diabetes i arresten är en åttasidig informationsbroschyr som främst vänder sig till polisen men som även kan användas av personer som arbetar med omhändertaganden. Broschyren tar bland annat upp vanliga symptom vid lågt och högt blodsocker, hur man kan höja ett lågt blodsocker, vanliga hjälpmedel, visitering och alkoholpåverkan vid diabetes.

Informationsbroschyren Diabetes i arresten kommer att distribueras till landets polisstationer och polisutbildningar.


Allergi i siffror

Omslagsbild till Allergifakta 2015
Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya publikationen Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.

Ansökan om ett vanligt liv - Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

Isabelle Ågren i FUBs kampanj Ansökan om ett vanligt liv. Foto
Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att alltfler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.

Projektet Begripsam ger röst åt personer med kognitiva och språkliga svårigheter

Kerstin Ivarson Ahlstrand och Torbjörn Lundgren. Foto
Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – FUB har fått pengar från Arvsfonden för att driva Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. Projektet ska pågå i tre år och ge en röst åt personer med funktionsnedsättningar. Andra delar finansieras av Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen.

GIL:s senaste projekt handlar om öl och funktionsnedsättning

CPA-öl på flaska samt fyllt ölglas. Foto
- GIL har nyligen lanserat ett eget öl, specialanpassat för öldrickare med funktionsnedsättningar. Ett helt vanligt CP-öl helt enkelt, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living.

Otillgänglig radio och TV ska kosta

En gammal tjock-TV som står på ett golv. Foto
Public service ska nå alla i hela Sverige. Företagen bör vara ledande när det gäller att förbättra tillgängligheten till medier för människor med funktionsnedsättning. Om publiken inte nås av innehållet i radio- och TV-programmen ska det få ekonomiska konsekvenser, anser Handikappförbunden i ett yttrande.

Fler artiklar om Handikapprörelsen

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Sofia Thoresdotters krönika

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter du vill dela med dig angående assistans?

Tipsa gärna redaktionen.

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta