Trögt arbete att göra hållplatser tillgängliga

Västtrafik som sysslar med kollektivtrafik i Göteborg, drog för tio år sedan upp nya riktlinjer för hur deras buss- och spårvagnshållplatser i Göteborg skulle bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Trots att arbetet kom igång för över tio år sedan så är tillgängligheten vid hållplatserna långt ifrån målet. Dock beräknas tillgänglighetsarbetet vara slutfört under 2016.

En fullpackad buss. FotoArbetet med att öka tillgängligheten vid hållplatserna innebär bland annat att Västtrafik sätter vita kontrastplattor i marken för synskadade resenärer vid de 334 busshållplatserna. Plattorna skapar kontrast och underlättar orienteringen för personer med synnedsättning.

Västtrafik är Sveriges tredje största företag som sysslar med kollektivtrafik.


Trögt arbete att göra hållplatser tillgängliga

En fullpackad buss. Foto
Västtrafik som sysslar med kollektivtrafik i Göteborg, drog för tio år sedan upp nya riktlinjer för hur deras buss- och spårvagnshållplatser i Göteborg skulle bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Trots att arbetet kom igång för över tio år sedan så är tillgängligheten vid hållplatserna långt ifrån målet. Dock beräknas tillgänglighetsarbetet vara slutfört under 2016.

Fria resor på buss och tåg för Skånetrafikens färdtjänstkunder

Kortet Jojo Serviceresor. Illustration
Från den 1 februari 2015 reser Skånetrafikens färdtjänstkunder fritt i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne. Syftet är att stimulera dem till att resa mer och på så vis både öka rörlighet och främja hälsan.

Taktil skyltning hjälp för synskadade

Taktil skylt på väggen som guidar till livbälten. Foto
Fem av Waxholmsbolagets fartyg har fått nya taktila skyltar inför sommarsäsongen. Skyltarna innehåller punktskrift, relieftext och symboler med tydliga kontraster. Målet är framför allt att skapa trygghet ombord för resenärer med nedsatt syn, men också att förenkla för personer med annat modersmål än svenska.

Storstockholms Lokaltrafik och tillgänglighet

Resenärer i tunnelbanan. Foto Jan Danielsson
Stockholms Lokaltrafik (SL) har genomfört flera insatser för ökad tillgänglighet vilket underlättar resandet för personer med funktionsnedsättning.

Kommersiell busslinje otillgänglig

En röd buss. Foto
Stockholms senaste tillskott i busstrafiken är en kommersiell linje som - inte har tillgängliga fordon. Något som operatören motiverar med att man inte ser så många rullstolanvändare ute i kollektivtrafiken! Så går det när man tillåter upphandling utan krav på att trafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, säger Nils Duwähl, vice ordförande i DHR.

Fler artiklar om Resor

Annonser:

GUIDE FÄRDTJÄNST

Läs portalens färdtjänstsguide.

Läs guiden

REAGERAT?

Har du reagerat på något du läst?

Hör av dig till redaktionen.

Gör din röst hörd!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta