Arbetsmiljöfaktorer kan innebära risk för reumatism

För första gången finns det nu forskning som visar på ett samband mellan psykosocial stress i arbetet och ledgångreumatism. Den som har små möjligheter att besluta och styra över sitt arbete löper större risk att få reumatism.

Sedan tidigare är det känt att rökning är en känd riskfaktor för reumatism. Nu visar svenska studier att även arbetsmiljöfaktorer kan innebära en risk. Det är framför allt för dem som har lågt beslutsutrymme i arbetet, det vill säga har höga krav men små möjligheter att besluta hur och när jobbet ska göras, som arbetsmiljön spelar en roll. Forskare vid Karolinska Institutet har kunnat visa att de löper en ökad risk för att insjukna i ledgångsreumatism (Reumatoid Artrit, RA). Resultatet presenteras bland annat i en kommande avhandling av Camilla Bengtsson och bygger på data från drygt 2 500 personer i åldern 18-70 år, som följts från 2003.

Teoretiskt skulle det samband vi fann mellan litet beslutsutrymme och ökad risk för RA kunna förklaras av andra riskfaktorer. Vi kontrollerade med rökning som är den viktigaste hittills kända påverkbara riskfaktorn. Men det visade sig att bara en marginell del av sambandet kunde förklaras av rökning, säger Camilla Bengtsson.

Andra studier har tidigare visat att psykosociala arbetsmiljöfaktorer har ett samband med ökad risk för flera sjukdomar, blad annat hjärt- och kärlsjukdomar. Även där gäller det framför allt låg kontroll över arbetet.

Camilla Bengtsson hoppas nu kunna gå vidare och studera låg kontroll och höga krav i kombination med socialt stöd.


Regler sätter stopp för två jobb

Mathilda Cederlund. Foto
Mathilda Cederlund har afasi och en lönebidragsanställning på deltid. Hon vill jobba mer och ordnade därför själv ytterligare ett jobb med lönebidrag. Men Arbetsförmedlingen sa nej - den som har lönebidrag kan inte ha två arbetsgivare.

Funktionsnedsättning inte ett hinder för yrkesutbildning i Övertorneå

Pernilla Sirviö och Carin Forsemalm från Iris Hadar AB tillsammans med Dennis Hallberg, Arvidsjaur
Arbetsförmedlingen avropar tjänsten av Iris Hadar när en person behöver någon form av tekniskt- och eller pedagogiskt stöd för att kunna genomföra sin yrkesutbildning på Utbildning Nord.

Effekter av subventionerade anställningar och skyddat arbete

Personal på ett arbete. Foto
En anställning med lönebidrag eller ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller Samhall innebär en markant högre sysselsättning, men färre osubventionerade anställningar, visar en ny rapport från IFAU.

Ny forskning utvärderar insatser för psykiskt funktionsnedsatta

Mikael Svensson. Foto
Mikael Svensson, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet, får tillsammans med Johanna Gustavsson, forskare i handikapvetenskap vid Örebro universitet, 800 000 kronor från forskningsrådet Forte. De ska starta ett projekt som ska utvärdera en specifik insats (”Supported Employment”) för att stärka sysselsättningsmöjligheter och livskvalitet för individer med psykisk funktionsnedsättning.

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning bra för arbetssökande med funktionsnedsättning

En kvinna i rullstol som sitter och arbetar vid en dator. Foto
Arbetssökande med funktionsnedsättning fick arbete snabbare, högre inkomster och högre sysselsättning till följd av att de gick en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport av Johan Regnér.

Fler artiklar om Arbete

Annonser:

GUIDE STÖD VID ANSTÄLLNING

Läs Funkaportalens guide om stöd vid anställning.

Läs guiden

LÄS MER HOS OSS

"Jag har alltid haft svårt för det där med att två minustecken i rad gör att man ska räkna som att det var ett plustecken. I matematiken är det logiskt. I min hjärna uppstår en konflikt mellan denna logik och en enklare logik som säger att minus alltid gör att något blir mindre."

Stefan Johanssons krönika om matematikens mysterier i det mesta

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta