Kommuner prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - men få lever upp till det i praktiken

De flesta av landets kommuner anger att de prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, men få lever i praktiken upp till detta. Det visar en ny enkätundersökning från Handisam som 144 kommuner svarat på.

– Personer med funktionsnedsättning har mycket svårare att få ett arbete än övrig befolkning. Kommunerna har bra förutsättningar att få ut fler på arbetsmarknaden. Dels genom sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och kontakter med näringslivet, dels som arbetsgivare, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Men endast en av fem kommuner uppfyller idag samtliga grundläggande kriterier; att arbeta målmedvetet och strukturerat, att se till att verksamheten är tillgänglig så att alla kan delta i arbetsmarknadsinsatser, att samverka med Arbetsförmedlingen och näringslivet samt att erbjuda praktik och anställning.

Bara hälften av kommunerna har satt tydliga mål och riktlinjer för arbetet, vilket är grunden för att få ut fler på arbetsmarknaden. Inte ens fyra av tio kommuner beaktar alltid tillgänglighet när de genomför insatser för arbetslösa.

– Att skapa goda förutsättningar för människor att komma ut på arbetsmarknaden är en framtidsfråga. Vi svenskar blir allt äldre, vilket innebär att en större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del och därför måste alla människors kompetens tas tillvara, säger Arvid Lindén.

Annonser: