Döva lär sig svenska som hörande lär sig ett andraspråk

Forskaren Krister Schönström disputerade den 8 oktober på Tvåspråkighet hos döva skolelever. Krister Schönström är själv döv sedan barndomen.

Att lära sig svenskt teckenspråk och svenska har sedan 1980-talet varit bland de främsta kursmålen för döva skolelever i specialskolan. Teckenspråk ses då som dövas förstaspråk. Svenska däremot ses som dövas andraspråk och lärs in primärt via skrift.

I sin avhandling vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet har Krister Schönström studerat en grupp döva skolelevers tvåspråkighet.

Avhandlingen visar att döva trots avsaknaden av hörseln inte tycks skilja sig åt från hörande andraspråksinlärare när det gäller språkutveckling.

Avhandlingens namn: Tvåspråkighet hos döva skolelever. Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk.

Källa Stockholms universitet


Unik collegeutbildning i Örebro för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Några studenter och en lärare i ett klassrum. Foto
Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

Högre utbildning måste vara tillgänglig

En student som sitter och pluggar. Foto
Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

Utbildning för lärare att tillhandahålla grundläggande IT-utbildning för personer med funktionsnedsättning

Ett par ungdomar som sitter vid en dator. Foto
Nu finns möjligheter att delta i den internationella kursen "Utbildning för lärare att tillhandahålla grundläggande IT-utbildning för personer med funktionsnedsättning " med alla kostnader täckta. Kursen är lämplig för vuxenutbildare, tränare, lärare, tjänstemän, rådgivare, handläggare och företrädare för personer med funktionsnedsättning.

Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

Elever som går i en korridor. Foto
Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar.

Yrkeshögskoleutbildningar för elever med funktionsnedsättning

En hand som skriver med en krita på en tavla. Foto
Yrkeshögskolan i Helsingborg vill öppna sina utbildningar för studerande med funktionsnedsättning. Inför 2012 har skolan ansökt om att få starta sex yrkeshögskoleutbildningar med utökat stöd för elever som gått på gymnasiesärskola eller särvux.

Fler artiklar om Universitet & högskola

Annonser:

GUIDE UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Läs portalens universitets- och högskoleguide.

Läs guiden

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter av att studera med funktionshinder?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta