Jag skäms inte

Namn: Emma Söderlind 
Ålder: 26 år
Pluggar: Restaurang och Måltidskunskap i Grythyttan
Framtidsplaner: Vill starta en egen restaurang.
Typ av funktionsnedsättning: Dyslexi och koncentrations svårigheter.

Berätta vilken utbildning du går, var du pluggar och varför du valde just denna utbildning?

– Jag läser Restaurang och Måltidskunskap i Grythyttan. Jag har länge velat plugga här. Men det var inte förrän förra året, som jag tog tag i det och vågade söka till skolan.

Var det något som du tog reda på innan du började dina studier som är relaterat till ditt funktionshinder?

– Jag kollade upp vilken hjälp det fanns och vad skolan hade för kunskaper om dyslektiker.  

Hur kom du i kontakt med samordnaren på skolan?

– Redan de första dagarna så informerades det om dyslexi till alla studenterna. Det var något som förvånade mig. Jag tog redan då kontakt med samordnaren. Sedan dess så träffas vi då och då.

Använder du dig av några kompensatoriska åtgärder för att få dina studier att fungera?

– Jag spelar in föreläsningar, när jag behöver detta. Sedan har jag skrivhjälp av en i klassen. Jag får böcker inspelade på cd skivor. Om jag känner att jag behöver, så kan jag göra tentor muntliga.

Har du valt att berätta att för lärare och medstudenter om ditt funktionshinder?

– Jag har berättat om min dyslexi för mina lärare och klasskamrater. Dyslexin är inget som jag skäms för. Jag tycker att det känns bättre att folk vet om det. Hellre det än att de går runt och tror att jag är dum i huvudet.

Hur upplever du att du har blivit bemött av andra studenter och lärare?

– Bara positivt! Vissa i klassen är villiga att hjälpa mig och varje gång jag frågar om hjälp så får jag det. 

Konkreta tips som du vill dela med dig av till andra som funderar på att plugga och som har någon form av funktionsnedsättning?

– Våga gör det! Visst är det jobbigt, men en bra skola har resurser att hjälpa dig. Du har vissa rättigheter och då ska du få den hjälp du behöver. Våga fråga om hjälp. Sitt inte och var så duktig, när det är jobbigt.  

Skriven av: Redaktionen

Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

Elever i en skolsal. Foto
Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner. Kursen är tänkt att på ett lätt och roligt sätt ge deltagarna tillträde till det digitala samhället genom anpassade datorer.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Ammy Renström. Foto Leif Nyberg
Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet

En student som sitter och läser. Foto
Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Unik collegeutbildning i Örebro för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

Högre utbildning måste vara tillgänglig

En student som sitter och pluggar. Foto
Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

Fler artiklar om Universitet & högskola

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

Möt fler studenter, som också valt att studera vidare trots funktionshinder. Så här har de fixat sina studier.

 

Elin: "Magisterexamen, men kan inte läsa"

 

Katarina: "Förklara så folk förstår"

 

Therese: "Åsa funkade som kompensatoriskt stöd"

GUIDE UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Läs portalens universitets- och högskoleguide.

Läs guiden

LÄS MER HOS ANDRA

Vill du veta mer om samordnarna vid landets universitet och högskolor?

 

Besök webbplatsen för universitetet du är intresserad av eller gå till Högskoleverket. 
Högskoleverkets webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

På Studera med funktionshinder hittar du en sammanställning och kontaktvägar till samordnarna, samt länkar till alla lärosäten.
Studera med funktionshinders webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta