Kampen om jämlikt studiestöd

Hallå där Eric Sandström, som slåss mot att funktionshindrade efter årsskiftet fick sämre bidragsmöjligheter för studier. 

– Tankarna på ett tillgängligt samhälle blir uddlösa om man inte samtidigt ger personer med funktionshinder ekonomiska incitament till studier och arbete. Om man inte vill låna medel som man inte kan betala igen så är alternativet att vara beroende av bidrag till passivitet.

Eric Sandström är informationschef på Furuboda folkhögskola. Han och många andra har reagerat mot den nya regeln som innebär att funktionshindrade inte längre får studiestöd från CSN om de samtidigt har aktivitets- eller sjukersättning.

Är det så stort problem, ett bidrag ska väl räcka?

– Om du inte kan få uppbära studiemedel som alla andra, blir du mer beroende av att ta studielån. I många fall är funktionshindrades återbetalningsmöjligheter sämre. Dessutom ökar beroendet av att finansiera dina studier med bisysslor, vilket många funktionshindrade inte har möjlighet att göra. Istället får studenter med funktionshinder ansöka om försörjningsstöd enligt SoL kap 3 §. Ekonomin försämras alltså, eftersom du får lägre ersättningsnivåer.

Är dessa beslut i linje med regeringens målsättning att skapa arbetstillfällen och likvärdighet?

– Nej, riksdagen har beslutat att personer med funktionsnedsättningar ska vara i fokus för folkbildningen, ett beslut som det blir svårt för folkhögskolorna att implementera med de nya försämrade villkoren.

Kommer Furuboda att göra något för att försöka påverka utvecklingen?

– I samarbete med ett antal andra folkhögskolor och handikapporganisationer har vi skrivit en debattartikel. Den har publicerats i ett stort antal tidningar och ärendet har lyfts åtminstone tre gånger i frågeställningar i riksdagen. Än så länge har ju SISUS och CSN inte gett några positiva förändringsförslag. Man skulle se över beslutet och eventuellt komma med ett alternativ, men det har vi inte sett än.

Hur ser du på framtiden?

– Verkligheten kommer att hinna ifatt de styrande så småningom.


Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

Elever i en skolsal. Foto
Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner. Kursen är tänkt att på ett lätt och roligt sätt ge deltagarna tillträde till det digitala samhället genom anpassade datorer.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Ammy Renström. Foto Leif Nyberg
Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet

En student som sitter och läser. Foto
Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Unik collegeutbildning i Örebro för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

Högre utbildning måste vara tillgänglig

En student som sitter och pluggar. Foto
Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

Fler artiklar om Universitet & högskola

Annonser:

GUIDE UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Läs portalens universitets- och högskoleguide.

Läs guiden

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter av att studera med funktionshinder?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta