Ny talbokstjänst för studenter

Sverige är ett av de första länderna i världen som erbjuder studenter möjligheten att själva, dygnet runt, ladda ned kurslitteratur som talböcker till sin dator. Talböcker används ofta av funktionshindrade exempelvis synskadade, rörelsehindrade och personer med dyslexi.

Bok med MP3-spelare i. FotoTidigare var det universitetsbiblioteket som hanterade beställningar av talböcker på cd-skivor för studenter med funktionshinder. Men nu kan alltså studenter med lässvårigheter utnyttja en digital tjänst på Talboks- och punktskriftsbiblioteket kallad Student Direkt.

Bibliotekarien på universitetsbiblioteket kopplar in studenterna till tjänsten så att de kan själva ladda ned talböcker till sin egen dator, MP3-spelare eller mobiltelefon. Filerna är vattenmärkta för att skydda upphovsrätten. Det betyder att filen måste raderas när lånetiden är slut.

Kurslitteraturen produceras oftast med syntetiskt tal: boken skannas in och texten överförs digitalt till talsyntes. Att producera en talbok med talsyntes blir både billigare och snabbare, en nyproduktion kan kosta 5000–6000 kronor. Om boken görs med mänsklig röst kan priset gå upp till 100 000 kronor och väntetiden är då två till tre månader. Det är TPB som avgör vilken typ av inläsningsmetod som ska göras från bok till bok.

Om kurslitteraturen inte finns inläst redan så måste studenten alltså ha god planering för att säkra tillgången på talböckerna. Studentavdelningens samordnare för funktionshindrade studenter, Seija Hiltunen, säger att det alltid är viktigt att ha framförhållning med kurslitteraturen, särskilt när man pluggar på avancerad nivå. Idag finns drygt 70 000 talböcker i Talboks- och punktskriftsbibliotekets databas som är färdigproducerad kurslitteratur för grundnivå.

Källa: Gaudeamus.se


Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Ammy Renström. Foto Leif Nyberg
Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet

En student som sitter och läser. Foto
Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Unik collegeutbildning i Örebro för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Några studenter och en lärare i ett klassrum. Foto
Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

Högre utbildning måste vara tillgänglig

En student som sitter och pluggar. Foto
Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

Utbildning för lärare att tillhandahålla grundläggande IT-utbildning för personer med funktionsnedsättning

Ett par ungdomar som sitter vid en dator. Foto
Nu finns möjligheter att delta i den internationella kursen "Utbildning för lärare att tillhandahålla grundläggande IT-utbildning för personer med funktionsnedsättning " med alla kostnader täckta. Kursen är lämplig för vuxenutbildare, tränare, lärare, tjänstemän, rådgivare, handläggare och företrädare för personer med funktionsnedsättning.

Fler artiklar om Universitet & högskola

Annonser:

GUIDE UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Läs portalens universitets- och högskoleguide.

Läs guiden

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter av att studera med funktionshinder?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta