Nya antagningsregler premierar språkdiskriminering

Södertörn Högskolas Studentkår, SöderS, protesterar mot att det nya meritpoängsystemet gör att elever som läser svenskt teckenspråk för hörande på gymnasiet diskrimineras. Enligt SöderS riskerar dessa elever att missgynnas vid antagningen till högskolorna eftersom de inte kan tillgodose sig viktiga meritpoäng.

En skolelev som sitter på golvet i en korridor. Foto– Det är klart att vi är upprörda, säger Marco Villegas, kårens ordförande. När en grupp elever missgynnas innan de kommit till Södertörn och andra högskolor förlorar hela samhället. Idag finns det brist på teckenspråkskunnig personal inom flera yrkesgrupper.  Dessa elever har språkkunskaper som är värdefulla för samhället. Varför ska de straffas för att de valde att lära sig teckenspråk istället för exempelvis italienska? säger Marco Villegas.

SöderS stödjer helhjärtat Unga Hörselskadades krav på att studier i teckenspråk ska ge meritpoäng på samma sätt som studier i talade moderna språk. Trots att regeringen nyligen gjort förändringar i meritpoängssystemet väljer de enligt Unga Hörselskadade att fortsatt diskriminera de elever som har läst teckenspråk på gymnasiet. Idag kan man få meritpoäng för studier i moderna språk vilket omfattar i princip alla främmande språk som kan läsas på gymnasiet, inklusive samiska, persiska, swahili och somaliska.

Hårdast drabbas hörselskadade som går integrerat i hörande skolor och som har ett behov av att lära sig teckenspråk.

– En hörselskadad individs delaktighet i samhället garanteras genom friheten att välja den kommunikationsform som passar bäst. När hörseln eller de tekniska hjälpmedlen inte räcker till är det viktigt att kunna förlita sig på teckenspråket för att kommunicera med andra, skriver Unga Hörselskadade i ett pressmeddelande.

– Teckenspråket är oerhört viktigt för personer med hörselnedsättning när det är dags att börja högskolan, det är en stor skillnad på att gå på gymnasiet med 30 klasskamrater och att sitta i en föreläsningssal med 150 personer och försöka höra de frågor som ställs. Jag önskar så att jag hade kunnat teckenspråk när jag började studera på Södertörn, det hade underlättat min första studietid enormt mycket. säger Anna Kain Wyatt, student på Södertörns högskola som själv har en hörselnedsättning.

Eftersom studier i svenskt teckenspråk för hörande inte genererar meritpoäng väljer de flesta elever som skulle vara intresserade av att lära sig teckenspråk, av taktiska skäl att läsa andra språkval. Detta drabbar även de flesta hörselskadade som har sin skolgång integrerad med hörande och som skulle ha nytta av att lära sig teckenspråk, står det i Unga Hörselskadades pressmeddelande.

– Högskolan är en plats där alla är välkomna, oavsett förutsättningar. Ingen ska missgynnas vid antagningen till högskolan för att man velat eller varit i behov av att lära sig teckenspråk, avslutar Marco Villegas, ordförande i SöderS.


Unik collegeutbildning i Örebro för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Några studenter och en lärare i ett klassrum. Foto
Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

Högre utbildning måste vara tillgänglig

En student som sitter och pluggar. Foto
Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

Utbildning för lärare att tillhandahålla grundläggande IT-utbildning för personer med funktionsnedsättning

Ett par ungdomar som sitter vid en dator. Foto
Nu finns möjligheter att delta i den internationella kursen "Utbildning för lärare att tillhandahålla grundläggande IT-utbildning för personer med funktionsnedsättning " med alla kostnader täckta. Kursen är lämplig för vuxenutbildare, tränare, lärare, tjänstemän, rådgivare, handläggare och företrädare för personer med funktionsnedsättning.

Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

Elever som går i en korridor. Foto
Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar.

Yrkeshögskoleutbildningar för elever med funktionsnedsättning

En hand som skriver med en krita på en tavla. Foto
Yrkeshögskolan i Helsingborg vill öppna sina utbildningar för studerande med funktionsnedsättning. Inför 2012 har skolan ansökt om att få starta sex yrkeshögskoleutbildningar med utökat stöd för elever som gått på gymnasiesärskola eller särvux.

Fler artiklar om Universitet & högskola

Annonser:

GUIDE UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Läs portalens universitets- och högskoleguide.

Läs guiden

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter av att studera med funktionshinder?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta