Högskoleord och universitetstermer

Vad är skillnaden mellan högskola och universitet?

Skillnaden är att universitetet har rätt att examinera forskarutbildning. Det är regeringen som beslutar om rätten att använda benämningen universitet. Högskola används ibland som ett samlande begrepp för båda formerna.

Vad är en kurs?

All utbildning på högskola och universitet är uppbyggd på olika kurser. En kurs kan vara olika lång. Vanligast är att de varar 5 till 20 veckor. Studenter kan välja att läsa fristående kurser eller hela utbildningsprogram.

Hur räknar man poäng?

Studierna bygger på ett poängsystem. En veckas heltidsstudier betyder en poäng. En termin består av 20 veckor och blir därför 20 poäng.

Helfart eller halvfart?

Om du studerar på helfart betyder det att du läser på 100 procent. Då tar du 20 poäng per termin. Läser du på halvfart, så innefattar kursen som mest 10 poäng per termin.

Högskoleexamen

Kräver minst 80 poäng. Det betyder två års studier på helfart.
Kandidatexamen kräver minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne. Det betyder tre års studier på helfart. Dessutom krävs att studenten har genomfört ett självständigt arbete om minst 10 poäng.

Magisterexamen

Kräver minst 160 poäng varav 80 poäng i ett huvudämne. Det betyder fyra års studier helfart. Dessutom krävs att studenten har genomfört ett självständigt arbete om minst 20 poäng.

Doktorsexamen

Är en examen inom forskarutbildning som omfattar lägst 160 poäng, varav lägst 80 poäng ska utgöras av en avhandling. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen.

Doktorand

Är en student som har antagits till och bedriver forskarutbildning.

Licentiatuppsats

Är en vetenskaplig uppsats på 40 poäng. Den skrivs av en doktorand som bedriver en forskarutbildning på omfattar minst 80 poäng. Doktoranden får då en licentiatexamen. Licentiatexamen kan vara en etapp på vägen mot en doktorsexamen.  


Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

Elever i en skolsal. Foto
Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner. Kursen är tänkt att på ett lätt och roligt sätt ge deltagarna tillträde till det digitala samhället genom anpassade datorer.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Ammy Renström. Foto Leif Nyberg
Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet

En student som sitter och läser. Foto
Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Unik collegeutbildning i Örebro för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

Högre utbildning måste vara tillgänglig

En student som sitter och pluggar. Foto
Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

Fler artiklar om Universitet & högskola

Annonser:

GUIDE UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Läs portalens universitets- och högskoleguide.

Läs guiden

LÄS MER HOS ANDRA

Vill du veta mer om att studera vid universitet eller högskola?

 

Besök Högskoleverkets webbplats, öppnas i nytt fönster.

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter av att studera med funktionshinder?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta