Yrkeshögskoleutbildningar för elever med funktionsnedsättning

Yrkeshögskolan i Helsingborg vill öppna sina utbildningar för studerande med funktionsnedsättning. Inför 2012 har skolan ansökt om att få starta sex yrkeshögskoleutbildningar med utökat stöd för elever som gått på gymnasiesärskola eller särvux.

Om Myndigheten för yrkeshögskolan säger ja till Helsingborgs ansökan blir Yrkeshögskolan i Helsingborg först i Sverige med en sådan yrkesutbildning. Besked från myndigheten kommer i januari.

Förhoppningen är att de utbildningar som sökts ska leda till jobb som biogasteknikerassistent, energiteknikerassistent, elteknikerassistent, internationell speditörsassistent, logistikerassistent och kart- och mätningsteknikerassistent. Yrken som efterfrågas i dessa branscher.

Yrkeshögskolan har utvecklat utbildningarna tillsammans med en nybildad ledningsgrupp för YH-utbildning med utökat stöd. Två utbildningsplatser med utökat stöd per utbildning planeras, totalt tolv platser. Eleverna kommer att få en individanpassad utbildning i samarbete med den ordinarie undervisningen till biogastekniker, energitekniker, internationell speditör, kart- och mätningstekniker och eltekniker. I dessa ingår representanter för branscherna.

– Yrkeshögskolan i Helsingborg vill vara ett alternativ för alla. Om vi får möjlighet att starta dessa utbildningar tänker vi bilda en grupp där det finns möjlighet att få extra stöd. I utbildningarna ingår också praktik på företag, säger Lena Stenbäck, rektor på Yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samhall och Anpassad arbetsverksamhet på utvecklingsnämndens förvaltning.

– Vi är mycket positiva till att yrkeshögskolan vill satsa på tolv inkluderade studieplatser för personer med funktionsnedsättning. Alla människor behövs i samhälle och arbetsliv. Vi hoppas att yrkeshögskolemyndigheten också tycker detta är en viktig satsning, säger Kristina Filipsson Jonsson, vice ordförande i FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.


Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

Elever i en skolsal. Foto
Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner. Kursen är tänkt att på ett lätt och roligt sätt ge deltagarna tillträde till det digitala samhället genom anpassade datorer.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Ammy Renström. Foto Leif Nyberg
Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet

En student som sitter och läser. Foto
Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Unik collegeutbildning i Örebro för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro startar i höst en unik utbildning – SV Kulturcollege - för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en effekt av projektet Vild Vacker Vuxen som pågått inom ramen för SVs verksamhet sedan 2010 och som erbjudit estetisk verksamhet för samma målgrupp.

Högre utbildning måste vara tillgänglig

En student som sitter och pluggar. Foto
Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

Fler artiklar om Universitet & högskola

Annonser:

GUIDE UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Läs portalens universitets- och högskoleguide.

Läs guiden

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter av att studera med funktionshinder?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta