Kognitivt funktionshindrade gamers

Ordet kognition kommer av latinska cognitare, som betyder tänka. Det gäller tänkandet i vid betydelse till exempel problemlösning, minne och uppfattning. Det finns en stor variation bland olika människor kring kognitiva, perceptuella och fysiska förmågor.

En labyrintEftersom skillnaderna i funktionsnedsättning kan vara ganska stora bland kognitivt funktionshindrade gamers så måste alla spelutvecklare vara mycket flexibla i sitt skapande. Det gäller alltså att skapa spel med inställningsmöjligheter som kompenserar funktionsnedsättningen.

Olika typer av kognitivt funktionshindrade

Inom området kognitiva funktionshinder ryms ett antal grupper. Det är till exempel personer med demens, förvärvade hjärnskador, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, autism, asberger och ADHD.

Utvecklingsstörning

För personer med utvecklingsstörning handlar mycket om att förstå sin närmiljö, ju mer begriplig den är desto lättare blir förståelsen. Det kan innebära svårigheter att förstå nutid, dåtid och framtid liksom logiska resonemang som bygger på en tankekedja. Det kan också vara svårt att förstå sånt som mäts, till exempel tid, temperatur och pengar. Kommunikationen kan ske med symboler, exempelvis Pictogram, Bliss, Nilbild eller Widgit.

Minnesproblem

En del hjärnskador gör att personen har minnesproblem vilket leder till att det kan vara svårt att lära sig saker till exempel spel. Det kräver i vissa fall en stor ansträngning att klara av hela eller delar av ett spel. Det ställer självklart krav på koncentrationsförmåga och kan leda till att man blir mycket trött. 

Dyslexi

Personer med läs och skrivsvårigheter eller dyslexi är en stor grupp. Dyslexiförbundet FMLS, beräknar att 25 procent av den vuxna befolkningen inte har de läsfärdigheter som förväntas då man lämnar årskurs nio. Många har bara läsfärdigheter motsvarande årskurs tre eller fyra.

Lässvårigheter kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara svårt att tillgodogöra sig textbaserad information i såväl tryckt som digital text. Det betyder svårigheter att ta till sig kunskapen i spel, böcker, tidningar, webben, brev, reklam, läromedel och textremsan på TV.

Dyskalkyli

Personer som har dyskalkyli kan ha problem att hantera vardagens alla matematikuppgifter, exempelvis räkna växelpengarna när man handlat i kiosken. Det är helt enkelt svårt att uppfatta siffror och hur de relaterar till varandra samt genomföra matematiska beräkningar. Gamers med dyskalyli kan till exempel ha svårt i rollspel som World of Warcraft där man kan köpa diverse saker som utökar spelkaraktärens förmåga och färdigheter.

Tal, språk och andra kommunikationssvårigheter

Bland personer med tal, språk eller kommunikationssvårigheter så är det stora variationer på grad av problem. En del kan ha svårt att forma ord I munnen medan andra kan tala fast med stamning. Andra kan ha svårt att förstå en hel mening. Därför blir det naturligtvis svårt att spela spel där man måste kommunicera med andra spelare. Det kan alltså vara problem att använda chatt en röstkommunikation i FPS-spel eller rollspel.

Autism och Apserger syndrom

Personer med autism och asperger kan ha problem med motorik, uppfattningsförmåga och kommunikationsförmåga. En svårighet kan vara att förstå sociala relationer och signaler som karaktärers olika utseende, beteende liksom grupperingar. I motsats till detta kan man vara väldigt duktig och extremt kunnig på en viss sak eller ett ämne. Därför kan flertalet gamers med autism och asberger ändå ha fördelar när det gäller gaming.

ADHD

ADHD gör att man har olika grad av koncentrationssvårigheter uppmärksamhet, hyperaktivitet och eller svårigheter att styra impulskontrollen. Spel som kräver lång tids koncentration eller som inte ger tillräcklig feedback skapar svårigheter för gamers med ADHD.

Hjälpmedel för kognitivt funktionshindrade

Multimedia och spel kan innebära ökad tillgänglighet för gruppen kognitivt funktionshindrade. Den gäller framför allt de som lättare tar till sig information via bilder och ljud istället för text.

Textinformation i Daisy-format

För talböcker, där text och tal löper parallellt finns det idag bra lösningar. Sådana produktioner kan göras i det så kallade Daisy-formatet, som baseras på en standard som heter SMIL. Genom att synkronisera text, ljud och bild kan informationen bli lättare att ta till sig. Den som läser en talbok i DAISY-format på datorn, kan se hur texten markeras samtidigt som det går att lyssna på speakerrösten.

Flash

Flash erbjuder möjligheter att skapa tillgängligt multimediainnehåll. Det finns tillgänglighetsfunktioner i programmet Adobe Flash som alla utvecklare bör lära sig att använda. Genom att använda tillgänglighetsfunktionerna så kan applikationen bli tillgänglig.

Bliss

Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder istället för av bokstäver. Blissystemet innehåller symboler och grammatiska tecken som gör det möjligt att bilda fullständiga meningar.

Pictogram

Pictogram är ett system av grafiska symboler i vitt mot svart bakgrund. Varje pictogramsymbol står för ett ord eller ett begrepp. Personer med utvecklingsstörning och andra som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva får med Pictogram ett språk i bilder.

Lättläst

En text kan vara mer eller mindre begriplig, beroende på människors skiftande förmåga att läsa. Det finns många orsaker till att man läser dåligt. En del kan vara ovana, en del har funktionshinder och en del kan ha svenska som andraspråk. Det finns alltså ett stort behov av lättlästa texter med struktur. Lättlästa texter tar hänsyn till innehåll, språk, utseende och bilder.

Fördjupning

Dyslexiförbundet FMLS, öppnas i nytt fönster

FUB, Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, öppnas i nytt fönster

Hjärnkraft, Hjärnskadeförbundet, öppnas i nytt fönster


TIPSA REDAKTIONEN

Du som vill vara med och testa spel, recensera spel eller ha synpunkter på det vi gör är alltid välkommen!

Kontakta oss på

redaktionen@funkaportalen.se

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta