Att tänka på som förälder

Att få tiden att räcka till är ett dilemma, som alla föräldrar brottas med. Men som förälder till ett funktionshindrat barn lever du mer utsatt än andra barnfamiljer.

Tidsbrist, oro inför framtiden och kanske för ekonomin, omfattande kontakter med myndigheter, sjukvård gör att det blir svårt att också ge syskonen tillräcklig uppmärksamhet.

Varje situation är unik, men FunkaPortalen har tagit fasta på några tankar som erfarna föräldrar ofta lyfter fram.

Berätta om funktionshindret

Berätta för barnet om syskonets funktionshinder eller sjukdom. Om det känns för svårt, ta hjälp av habiliteringen eller någon person i din omgivning som du har förtroende för.

Tala till barnet på hans eller hennes nivå. Ta hänsyn till ålder, mognad och förståelse. Var uppmärksam på barnets reaktioner, frågor och kommentarer. Vänta inte på att barnet själv ska visa intresse, utan det är du som vuxen som få ta initiativ till att prata. Tystnad hos barn kan ibland vara deras sätt att inte utsätta föräldrarna för saker som är jobbiga.

Tystnad ett varningstecken

Alla barn är av naturen nyfikna. Var därför extra uppmärksam på om ditt barn inte ställer några frågor. Var gör de med sina funderingar och känslor? Förtränger de dem? Var medveten om att barnet kan lång behöva tid och viss hjälp att anpassa sig till situationen med det funktionshindrade syskonet.

Viktigt att få delta

Om möjligheten finns ta med barnet till syskonets behandlingar och undersökningar. Då får de en konkret blid av vad som händer på de olika ställena. Använd barnböcker, filmer och liknande som utgångspunkt för samtal. Ta reda på vilka nätverk som finns i din omgivning som kan stötta barnet. Övrig familj, släkt, vänner, syskongrupp, handikappföreningar…

Ansvar och egen tid

Inkludera barnet i omsorgen av syskonet. Ge barnet små ansvarsområden. Men var försiktig! Inget syskon får bli en reservförälder. Uppskatta barnet för ditt barn för den den är, inte för det den gör.

Ge det icke funktionshindrade barnet egen tid då det är bara du och barnet som gör något tillsammans.

Annonser: