Vad ska man berätta? Vad behöver syskonet veta?

Ju mer ett barn vet om sitt syskons funktionshinder ju lättare har han och hon att möta sin omgivning. Att ha kunskap skapar en trygghet och delaktighet.

Givetvis måste man som förälder ta hänsyn till barnets ålder och förståelse när man förklarar. Var uppmärksam och lyhörd på barnets frågor. Ta deras funderingar och undringar på allvar.

Fördelarna med att syskonen har goda kunskaper om funktionshindret är:

  • Det blir lättare att bemöta och hantera sin nära omgivning.
  • Det blir lättare att förklara för kompisar.
  • Det blir lättare att ge svar på tal om någon retas.
  • Det ger förutsättningar för en god syskonrelation.

Kommer mitt syskon dö nu?

Många barn som har ett funktionshindrat syskon bär på en stor oro. Oron för att det ska hända syskonet något, som kanske är svårt sjukt och behöver vårdas mycket på sjukhus. Barnet är rädd för att mamma och pappa inte ska orka. De ser att föräldrarna har det jobbigt och de kan se att de är ledsna. Föräldrarna kanske säger en massa konstiga ord som barnet inte förstår. När barnet frågar vad det betyder så har de svårt att förklara.

Föräldrarna är så upptagna med sina problem, sin sorg och kanske tror att de skyddar barnet när de inte berättar. För barn kan de obesvarade frågorna och känslan av att hållas utanför leda till ännu mer oro och rädsla. Det är inte ovanligt att små barn känner skuld och tror att det är de som på något sätt har orsakat funktionshindret eller så kan de vara rädd för att det är något som kan smitta.

Viktigt att få veta

Som syskon till ett funktionshindrat barn är det viktigt att få veta vad det är för skada som brodern eller systern har. Barnet vill också veta varför syskonet fått just den skadan och vad det innebär. Givetvis måste man som förälder anpassa sin förklaring efter barnets ålder och förståelse. De flesta syskon funderar mycket på hur framtiden kommer att se ut. Vad händer när mamma och pappa dör? Kommer de att blir tvungna att alltid ta hand om sitt syskon?

Ofta innebär det en stor lättnad för syskonet att få veta vilket stöd i form av boende och assistans som finns för det funktionshindrade syskonet, det som gör att han eller hon kommer klara vardagen och få den hjälp som behövs.

Funktionshindrets art har betydelse

För de flesta människor är det lättare att både förstå och förhålla sig till det som man kan se. När en person sitter i rullstol, förklarar rullstolen funktionsnedsättningen. Ett synligt fysiskt funktionshinder ger en tydlig signal till omgivningen vad som inte fungerar till fullo. Psykiska, medicinska eller neuropsykiatriska funktionshinder är däremot inte alltid lika synliga. Avvikande beteende och uppförande upplevs ofta svårare att hantera både i situationer i och utanför hemmet.

Ett syskon har precis som andra oftast lättare att förstå och acceptera det som syns. Som förälder kan du behöva förklara mer kring det som inte syns. Ett problem kan till exempel vara att förklara att ett utåtagerande barn inte förstör och saboterar för att vara dum utan för att det är en del av barnets handikapp.

Annonser: