Assistans

Personlig assistans ger en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har omfattande funktionshinder. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara av sådant du inte klara själv.

Området assistans är stor. Här gäller det att ha koll på vilka lagar och regler. Du som brukare har också mycket att ta ställning till. Hur vill du bedriva din assistans? Vilket inflytande vill du ha?

Sen finns det mycket att fundera om kring relationen brukare assistent. Vad kan en brukare kräva av en assistent? Och varför ska du som arbetar som assistent ha ett kollektivavtal?

Funkaportalen har delat upp assistans i fem olika guider, för att täcka in detta stora område.

Annonser: