Anhörig som personlig assistent

Vill du ha en anhörig som du bor tillsammans med som din assistent får du inte vara arbetsgivare själv.

Då kan du anlita exempelvis ett kooperativ eller företag som tar rollen som arbetsgivare.

Barn har också rätt till assistans

Barn kan också ha personlig assistans. Även för barn görs en individuell bedömning av vilka behov som finns. Grundtanken är att barn med funktionshinder ska kunna leva så likt andra barn som möjligt.

Reglerna för barn säger att barnet i princip inte ska ha personlig assistans när det är:

  • På förskolan, i skolan eller på fritids
  • På daglig verksamhet

Men det finns undantag från detta. Om det finns särskilda skäl så kan barnet få ha personliga assistenter även under till exempel skoltid. Särskilda skäl kan vara att barnet är beroende av ett nära samspel med någon som känner barnet väl.

Det är ganska vanligt att en förälder fungerar som assistent åt barnet.

Annonser: