Egen arbetsgivare

Om du vill ha stor kontroll över alla beslut som rör din personliga assistans så får du den största friheten om du tar hand om assistansersättningen själv och blir arbetsgivare åt dina assistenter.

I princip innebär det att du blir arbetsgivare och ”verkställande direktör” för ett småföretag, vars uppgift är att leverera assistanstjänster till dig själv.

Arbetsgivare innebär ansvar

Som arbetsgivare måste du hålla reda på samma regler som målarmästaren som har 4-5 anställda målare eller som kioskägaren som har ett antal anställda biträden. Det innebär mycket ansvar och det gäller att veta vilka regler som gäller.

Få driver i egen regi

Endast en liten andel av alla som är berättiga till personlig assistans driver den i egen regi. De som gör det har ofta goda erfarenheter.

Men vad krävs för att ”driva eget”?

För att du lättare ska kunna avgöra om det är något för dig har FunkaPortalen tagit fram en särskild guide som presenterar hur man driver assistens i egen regi.

Annonser: