Ersättning & redovisning

Själva assistansersättningen består av ett schablonbelopp. Det betyder att Regeringen räknat ut hur mycket assistansen får kosta per timme. År 2017 är beloppet bestämt till 291 kronor per timme.

Den som har särskilda skäl kan få en förhöjd ersättning. Höjningen är högst 12% av schablonen, det vill säga max 326 kronor per timme.

Assistansersättningen betalas ut den 20:e varje månad. Det är individuellt hur mycket som utbetalas eftersom det beror på hur många assistanstimmar du blivit beviljad.

Annonser: