Kommunen som anordnare

Du kan ge kommunen i uppdrag att anordna din assistans. Kommunen får då ta ut en avgift eftersom de tar på sig arbetsgivaransvaret för dina assistenter.

Det betyder att de tar hela din assistansersättning och sedan levererar din assistens.

Leverans enligt avtal

Du blir inte arbetsledare för dina assistenter i denna assistansform. Men du har rätt att bestämma vem som ska anställas som assistent till dig, när de ska arbeta och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Du är kund till kommunen och de ska leverera assistans så som det står i ert avtal.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med att anlita kommunen är du inte behöver lägga ner så mycket energi på något annat än vilka som ska vara dina assistenter.

Men det betyder också att om du plötsligt vill ändra dina rutiner och göra något du vanligtvis inte gör så kan du inte styra över det helt själv. Då kan det behövas kontakter med kommunens arbetsledare för dina assistenter.

Annonser: