Leva med assistans

Du som är brukare av assistans har både rättigheter och skyldigheter. Grundtanken är att du ska kunna leva ”ett liv som alla andra”. Dina assistenter ska hjälpa dig att göra det.

Du ska själv kunna styra vad du vill göra och när du vill göra det. Mot detta ställs att assistenterna ska ha rimliga arbetsvillkor och att det finns olika lagar och regler inom arbetslivet som måste följas.

Det kan också finnas etiska problem. Vad du kan kräva av din assistent är inte alltid helt självklart.

Annonser: