Arbete & assistans

En brukare som har assistans i arbetet måste se till att assistenten får plats och utrymme att finnas till hands under brukarens arbetsdag.

Assistenten måste ju finnas med för att få arbetet att fungera och vid de tillfällen som assistenten inte behöver assistera direkt så ska assistenten kunna dra sig undan lite.

Det här är inte självklart för en arbetsgivare. Som brukare måste du vara beredd på att ta en diskussion om detta med sin arbetsgivare.

Alla måste ta sitt ansvar

Assistenten kan inte heller ta för stor plats på brukarens arbetsplats. Detta är lite komplicerat men för att allt ska fungera så måste alla inblandade parter ta sitt ansvar och se till att det fungerar.

Annonser: