Brukares bästa tips

Var och en måste hitta sitt sätt att agera gentemot assistenter och mot de arbetsledare eller samordnare som kan finnas i med i bilden.

Men det kan vara bra att lyssna på tips från andra, mer erfarna, brukare. FunkaPortalen har pratat om dessa frågor med ett stort antal erfarna brukare och tagit del av deras erfarenheter.

Var tydlig med vad du vill!

Det kan vara jobbigt, men assistenter är inga tankeläsare och om det är något som inte fungerar som du vill, så måste du säga det.

Skriv ner hur saker och ting ska fungera

Ibland kan det kännas tjatigt att behöva säga samma sak flera gånger. Då kan det vara bättre att assistenterna kan läsa igenom och se vad som gäller. Ett sådant material är också bra när du får nya assistenter.

Ha regelbundna avstämningar

Ta itu med frågor och eventuella problem när de uppstår. Stäm av med varandra så att båda parter kommer till tala.

Bemöt dina assistenter så som du själv skulle vilja bli bemött

En gyllene regel som håller i många sammanhang.

Se till att arbeta för en god arbetsmiljö

Assistenter som mår bra och håller sig friska gör ett bättre jobb.

Lär dig att lyssna på assistenternas åsikter

Det är många gånger bra att få olika synvinklar på hur ett uppdrag ska lösas. Ditt sätt kanske inte är det bästa.

För att din assistans ska bli bra måste du anstränga dig

Lägg ner en stund extra på att se till att assistansen fungerar, så slipper du oväntat arbete när saker inte fungerar som du tänkt. Ditt engagemang leder till mindre problem, missförstånd och konflikter. Du och dina assistenter blir vinnare tillsammans.

Se till att ha regler och rutiner klara vid resor

Det görs lämpligast i skriftlig form i ett så kallat resereglemente.

Vet om dina begränsningar

Alla assistansberättigade är inte skapta att vara arbetsledare och arbetsgivare även om lagen ger den möjligheten. Lär dig dina begränsningar och våga ta råd eller hjälp när det behövs.

Tillåt dig själv att få göra misstag

Ibland i rollen som brukare, arbetsledare eller egen arbetsgivare så gör man misstag. Det är mänskligt och tillåtet. Kom dock ihåg att vara öppen med dina misstag mot dina assistenter. Det visar att du är kan diskutera problem och åstadkomma förbättringar.

Annonser: