Anställa och säga upp assistenter

Det är en stor frihet att kunna anställa de assistenter du själv vill ha, men det innebär också mycket ansvar.

Du ska hitta personer som du gillar och vill samarbeta med. Det är svårt att veta innan. Då kan det vara bra att ha en provanställning på sex månader först, innan du beslutar dig för om assistenten ska få en ordinarie anställning eller inte.

Löner

Se till att ha bra löner för dina assistenter, det gör att yrket får en högre status. Det gör också att assistansyrket inte blir ett genomgångsyrke.

Uppsägning

Ibland anställs personer som inte borde arbeta med den ansvarfulla uppgiften att vara någons personliga assistent. Det kan hända att den person du anställde som assistent har mer dolda sidor. Problem kan uppstå för dig som brukare och din övriga assistentgrupp på grund av att enskild assistent inte kan hantera sin assistentroll. En del kan vara berusade på arbetstid, aggressiva, slarviga och oansvarigs. Det innefattar allt från att missbruka alkohol och narkotika till stöld.

Rehabiliteringsplan vid missbruk

När det gäller missbruksproblem så är alla arbetsgivare rehabiliteringsansvariga. Det innebär att man inte bara kan säga upp assistenten utan att först ha gett personen en möjlig chans sluta sitt missbruk. Inom assistansen kan dock detta vara svårt eftersom du som brukare är väldigt beroende av assistenterna. Det gör att du inte får låta detta gå för långt.

Sätt upp en tydlig rehabiliteringsplan med delmål och tidpunkter. Om assistenten inte klarar de gemensamt uppsatta målen måste du kunna ta en diskussion med assistenten och eventuellt fackförbund som assistenten är medlem i. Du måste låta assistenten förstå det orimliga i att fortsätta sitt arbete som assistent. Det är alltså bättre att gå skilda vägar och assistenten ska helst förstå att detta är den bästa lösningen för er båda.

Den sista lösningen - uppsägning

En uppsägning ska ses som den sista åtgärden. Innan du säger upp en assistent ska du ha försökt lösa situationen på annat sätt. För att kunna säga upp en tillsvidare anställd assistent så måste det finnas något som kallas saklig grund.

Saklig grund kan vara att assistenten begått övergrepp eller misskött sitt arbete under en längre tid. Om du är med i en arbetsgivarorganisation så kan du få hjälp att sköta processen på rätt sätt. Även assistenten kan få hjälp av sin fackliga organisation. Vårt råd är att du tar hjälp om du hamnar i denna situation.

Lagen om anställningsskydd

Uppsägningar från arbetsgivarens sida regleras i Anställningsskyddslagen, Lag om anställningsskydd (1982:80). Några viktiga rutiner där är:

  • Uppsägningen ska vara skriftlig
  • Uppsägningen ska lämnas personligen eller som rekommenderat brev
  • Uppsägningen måste lämnas två veckor innan, till assistent samt fackförbund om assistenten är fackligt organiserad
  • Arbetsgivaren måste ange varför assistenter blir uppsagd
  • Uppsägningen måste bero på ett ”problem” som skett inom de två senaste månaderna men får självklart hänga ihop med andra problem som skett ännu tidigare
  • Assistenten och facket har rätt att diskutera uppsägningen med arbetsgivaren men det måste ske en vecka efter att de tagit emot uppsägningen
  • Har diskussion inletts så får arbetsgivaren inte avsluta anställningen förrän diskussionen avslutats
Annonser: