Arbetsmiljö

Du vinner mycket på att dina assistenter har en bra arbetsmiljö. Det är något som du behöver arbeta systematiskt med hela tiden.

En bra arbetsmiljö inom assistans tar hänsyn till lyft och eventuella olycksrisker, men också till den psykosociala miljön. Arbetsgivare, brukare och skyddsombud som arbetar systematiskt med arbetsmiljön får färre dagar med sjuka assistenter. Om assistenterna trivs på sitt arbete slutar inte lika snabbt som om arbetsmiljön är dålig.

Följ arbetsmiljölagen

Egentligen gäller inte abetsmiljölagen när arbetsgivaren bedriver assistans i sitt eget hem. Men vår rekommendation är att ändå följa arbetsmiljölagen. Det ger en kvalitetssäkring av din assistans.

Annonser: