Vad är personlig assistans?

Personlig assistans ger en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har omfattande funktionshinder. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara av sådant du inte klara själv. Assistansen utförs av en eller flera assistenter.

Det är kommunen eller försäkringskassan som beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar. Behöver du under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och över 20 timmar så ansvarar försäkringskassan. Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov.

Assistansen kan utföras på flera olika sätt. Det är du själv som bestämmer hur de ska gå till. De sätt som finns att utföra assistansen är via:

  • Kommunen
  • Kooperativ
  • Assistansföretag
  • I egen regi, där du blir arbetsgivare åt de assistenter du anställer

Assistansen betalas via något som kallas assistansersättning. Den som får personlig assistens kallas ”brukare”.

Annonser: