Arbetsmiljö & kollektivavtal

En bra arbetsmiljö är något som du, arbetsplatsens skyddsombud och din arbetsgivare får arbeta systematiskt med hela tiden.

En bra arbetsmiljö tar hänsyn till lyft och eventuella olycksrisker men också den psykosociala miljön.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns en egen avdelning med information om systematiskt arbetsmiljöarbete och bra tips. Länken dit hittar du i högerspalten.

Kollektivavtal

Du som är personlig assistent ska ha ett kollektivavtal att luta dig mot. Kollektivavtalet reglerar:

  • Löner och andra ersättningar
  • Förhållandet mellan dig och din arbetsgivare
  • Vad som gäller på arbetsplatsen

Det är arbetsgivarorganisationer och fackförbund som kommer överens om kollektivavtalet. Ett exempel är kollektivavtalet mellan arbetsgivarföreningen KFO, Kooperationens Förhandlingsorgan och fackförbundet Kommunal på området personlig assistans.

Annonser: