Arbetsuppgifter

En assistent kan få göra mycket olika saker i sin yrkesutövning. Hur arbetet läggs upp är helt individuellt och beroende på den brukare du arbetar hos.

Därför är det assistenter får göra i sitt arbete går därför inte att beskriva så lätt.

Vad får du inte göra?

Det är lättare att tala om det assistenter inte får eller bör göra. En arbetsuppgift kan av en assistent uppfattas som oetisk och omoralisk. Då är det rimligt att assistenten ska kunna säga det till arbetsgivaren eller arbetsledaren och diskutera situationen.

Det kan ju vara så att en annan assistent fixar arbetsuppgiften lättare och bättre dessutom. Ju bättre brukaren och assistenter känner varandra desto lättare är det att lösa problemen.

Annonser: