Genomgångsyrke?

Personlig assistent är för många ett yrke man har under en kortare tid.

Det går till exempel ofta bra att kombinera arbetet som assistent med att plugga på högskola eller universitet. Många arbetar också som personliga assistenter i avvaktan på att få ett annat arbete.

Kortare tid

På det sättet kan yrket sägas vara ett genomgångsyrke. Ett arbete man utför under en kortare tid av sitt liv för att sedan gå vidare. Arbetet som assistent ger då viktiga erfarenheter och kan av många framtida arbetsgivare ses som en bra merit.

Yrket som man valt

Men det finns också många assistenter som fortsätter att arbeta som assistenter under lång tid. För dem är personlig assistent det yrke de valt och ett yrke de tänker fortsätta med.

Annonser: