Bil, körkort & parkering

Bilen är för många funktionshindrade en frihetssymbol. Bilen gör det möjligt att förflytta sig korta och långa sträckor utan att vara beroende av kollektivtrafiken. Det ökar också möjligheten att få arbete, att kunna göra mer på fritiden och att ha kul.

Det stöd och möjlighet som personer med funktionsnedsättning kan få från samhället är ett så kallat bilstöd, något som Försäkringskassan handlägger. Har du en bestående funktionsnedsättning då har du rätt att söka bilstöd. En funktionsnedsättning räknas som bestående om det är troligt att det finns kvar i minst nio år framåt.

För att få bilstöd måste du ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer, till exempel att gå av och på bussar och tåg. Svårigheterna kan bero på olika saker. Det kan vara smärtor, andningssvårigheter, minskad rörelseförmåga, dålig balans och magproblem.

Men det är inte funktionsnedsättningen i sig eller en viss diagnos som ger dig rätt till bilstöd. Det är istället konsekvensen av själva funktionsnedsättningen som avgör om du har rätt till bilstöd. Dina eller ditt barns förflyttningssvårigheter. Det betyder att när Försäkringskassan bedömer din rätt till bilstöd tar de hänsyn till vilka extra svårigheter du har att förflytta dig på grund av funktionsnedsättningen.

Föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning kan också ansöka om bilstöd.

Bilen kan byggas om och förses med olika typer av utrustningar som kompenserar för funktionsnedsättningen.

Bilstöd är inte bara ett bidrag till bil. Du kan också få bidrag för moped eller motorcykel.

Annonser: