Hur ofta kan jag få bilstöd?

Egentligen kan man bara ansöka om bilstöd vart nionde år, men det går att ansöka om nytt bilstöd för att anpassa eller byta bilen om:

  • Det finns medicinska skäl
  • Det finns trafiksäkerhetsskäl
  • Om bilen körts minst 18 000 mil sedan senaste beslutet om grund- eller anskaffningsbidrag

Exempel:

Om din funktionsnedsättning förändras så att du inte längre kan köra bilen trots att den är anpassad så kan du få ett nytt stöd för att göra ytterligare anpassningar eller för att köpa en ny bil.

Det finns ingen tidsgräns för när du kan få nytt anpassningsbidrag.

Annonser: