Vem kan få bilstöd?

För att göra det enklare att bedöma vem som har rätt till bilstöd har Försäkringskassan skapat olika grupper. Det betyder att den som ansöker om bilstöd måste tillhöra någon av de fem bidragsgrupperna för att ha rätt till bilstöd. Tillhör du någon av följande grupper kan du ansöka om bilstöd:

Grupp 1

 • Du är under 65 år
 • Du måste ha ett bilen för att kunna arbeta, studera eller genomgå rehabilitering med aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning

Exempel: Du är 35 år, rullstolsburen och har ett arbete att sköta. Bilen är en viktig förutsättning för att kunna sköta arbetet.

Grupp 2

 • Du är under 65 år
 • Du har tidigare fått bidrag efter kriterierna i grupp 1 men arbetar inte längre utan har sjukersättning eller aktivitetsersättning

Exempel: Du är 52 år och har gångsvårigheter. Tidigare har du arbetat. Nu är inte orken tillräcklig för det längre, så du ägnar dig mest åt dina fritidssysselsättningar istället. För många år sedan fick du bilstöd, eftersom du hade ett arbete och har gångsvårigheter.

Grupp 3

 • Du har fyllt 18 men inte 50 år
 • Du ska själv köra fordonet

Exempel: Du är 49 år, rullstolsburen och arbetslös. Du har redan haft bil och körkort sedan några år. Trots att du har hamnat i rullstol klarar du fortfarande att köra bilen själv bara den blir lite mer anpassad.

Grupp 4

 • Du är förälder till barn under 18 år
 • Du bor tillsammans med barnet
 • Du ska köra bilen själv
 • Du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet

Exempel: Du är rullstolsburen förälder till ett barn som är 3 år och ni bor tillsammans. Bilen ger dig bättre förutsättningar att förflytta dig med barnet.

Grupp 5

 • Du är förälder till barn med funktionanedsättning
 • Du bor tillsammans med barnet
 • Du ska köra bilen själv
 • Du behöver fordonet för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.

Exempel: Du är mamma eller pappa till ett barn med rörelsehinder och ni bor tillsammans med barnet. Bilen är en viktig förutsättning för att livet ska fungera i praktiken. Den gör att ni lättare kan förflytta er mellan olika platser när ni vill.

Vem räknas som förälder?

För att räknas som förälder till ett barn behöver du inte vara biologisk mamma eller pappa till barnet. Du räknas också som förälder om du är:

 • Personen som föräldern är gift med eller har varit gift med
 • Personen som man har eller haft barn med, om de bor tillsammans
 • Personen som vårdar och fostrar barn, men som inte är föräldrar
 • Personen som tagit emot barn för adoption

När du läser punkterna ovan, tänk på att det är sett ur två perspektiv. Antigen är det du som vuxen som har funktionsnedsättning och lever med barn. Eller så är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning.

Svårt att förstå? Ja, kanske. Men tänk så här: Om du regelbundet tar hand om ett barn så kan du ha rätt till stöd för att anpassa din bil. Förutsättningen är att du själv eller barnet har ett funktionsnedsättning. Fråga Försäkringskassan om du är osäker.

Måste den sökande ha körkort?

Den som tillhör grupp 1 eller 2 behöver inte själv ha körkort om någon annan kan köra bilen istället. ”Någon annan” kan till exempel vara en personlig assistent eller en anhörig. Tillhör  du grupp 3, 4 eller 5 så måste du själv kunna köra bilen för att få bilstödet.

Annonser: