Kan jag bli av med körkortet?

Ja, om det visar sig att du inte längre klarar av att köra bil så kan du bli av med ditt körkort. Enligt lagen så har läkare en skyldighet att anmäla om någon inte är lämplig för att köra bil.

I praktiken har det visat sig att många läkare drar sig för att göra det. Du har också ett eget ansvar. Om din förmåga att köra bil försämras kan det vara läge att sluta köra. Även dina anhöriga och vänner kan ta upp detta ämne. Försök då att se det som att de gör det för att de är bekymrade både för vad som kan hända dig själv och andra.

Förändringar i förmågan att köra bil kan komma plötsligt. Det kan hända genom olyckor eller genom vissa sjukdomar. Då är det ofta ganska lätt att inse att förmågan att köra har ändrats.

Ofta är det svårare att både märka och acceptera förändringar som kommer smygande. Din syn kanske gradvis försämras över ett antal år. Du har en yrsel som blir värre och värre… Då kan det vara svårt att själv avgöra när du passerat gränsen för vad som gör dig till en olämplig bilförare.

Annonser: