Prova, träna och utbilda

Innan du bestämmer dig för vilka hjälpmedel som passar dig kan det vara viktigt att få en möjlighet att prova. Ofta kan du få låna hem olika hjälpmedel och testa under en tid.

Ibland går inte det och då kan det istället finnas ställen dit du kan komma och prova på olika lösningar. Under den tid som du provar vilka hjälpmedel som kan passa dig har du ofta kontakt med olika experter som kan hjälpa till.

Inlärningsperiod

Ibland tar det tid att lära sig hur ett hjälpmedel fungerar och hur det ska användas. Det finns en risk att du inte kommer igång och börjar använda dina hjälpmedel för att du tycker det är för krångligt eller för svårt. Det kan bero på att du fått fel hjälpmedel. Men det kan också bero på att du inte lärt dig hur ditt hjälpmedel fungerar. Eller på att du tränat för lite.

Kräv mer utbildning

Grundprincipen är att det är förskrivaren som ska se till att du får tillräckligt med träning och utbildning för att kunna använda dina hjälpmedel på ett bra sätt. Det är inte säkert att förskrivaren förstår hur mycket utbildning och träning du behöver.

Om du har komplicerade hjälpmedel så är det snarare regel än undantag att du får för lite utbildning och träning. Då kan du be att få mer men du får också vara beredd att satsa en del själv och träna på egen hand. Ibland har handikappföreningarna träffar och utbildningar där kunniga användare hjälper till.

Annonser: