Remiss till olika experter

Ibland är dina behov sådana att du behöver träffa experter på hjälpmedel. Då skriver kan du få en så kallad en remiss.

En remiss kan ses som en beställning på en fortsatt utredning. Du får då träffa någon som är expert på de hjälpmedel du kan behöva. Det finns många olika sorters experter.

Experter på hjälpmedel

En del har breda kunskaper och känner till många olika områden. Andra är väldigt kunniga inom ett visst område. Det kan röra en viss typ av problem eller ett visst funktionshinder. Ibland behöver flera experter samarbeta för att hitta en bra lösning på dina problem.

Var hittar du experterna?

Experterna finns ofta på speciella enheter inom landstingen. I vissa fall finns och nationella kompetenscenter.

Annonser: