Vilka huvudmän hanterar hjälpmedel?

En sak som gör det krångligt med hjälpmedel är att ansvaret för att ge dig de hjälpmedel du behöver är uppdelat på olika parter.

Dessa parter kallas huvudmän. Följande huvudmän kan bli inblandade när du behöver hjälpmedel:

  • Regionen
  • Landstinget
  • Kommunen
  • Offentligt ägda hjälpmedelsbolag
  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Universitet/Högskola

Oense om betalning

Ibland är två huvudmän inte överens om vem som ska betala dina hjälpmedel. Då kan du hamna i kläm mellan till exempel en skola och ett landsting som tjafsar om vem som ska betala hjälpmedel, som både kan användas hemma och i skolan.

I andra fall kan en kommun och ett landsting försöka bolla kostnader mellan varandra, därför att du ibland vistas på sjukhus och ibland hemma. Om du flyttar kan ett landsting vilja ha tillbas sina hjälpmedel.

Annonser: