Överklaga beslut

Ibland blir det inte som du vill. Du kanske anser att någon fattat ett felaktigt beslut. Då kan det vara så att du har en möjlighet att överklaga.

Många beslut som fattas av myndigheter eller kommuner har du möjlighet att överklaga. De beslut du får ska alltid vara skriftliga. Nöj dig inte med ett muntligt besked på ett möte eller via telefon.

Hur ska jag överklaga?

De som har fattat beslutet måste tala om för dig hur du ska göra om du vill överklaga. Den informationen ska finnas beskriven i beslutet. Det låter ju bra – räcker inte det då?

För en del kanske, men inte för alla. Informationen om hur du överklagar är inte alltid så konkret. Det är lätt att känna sig osäker och vilsen i en främmande värld omgiven av en massa juridiska begrepp och ord som är svåra att förstå.

Att överklaga på rätt sätt

Att överklaga går till på många olika sätt och du måste göra din överklagan på rätt sätt för att den ska kunna behandlas. Därför finns det i den här guiden en utförlig mall för att skriva en överklagan.

Viktigt att använda och förstå juridiska ord

Det här är ett tungt ämne. För att göra det enklare så är svåra ord som finns i texten förklarade under avsnittet Juridisk ordlista. Där finns ord som du kan komma att stöta på om du ska göra en överklagan och därför är det nödvändiga att förstå dem.

Första vårt rättsväsen

Vet du vad det är för skillnad på tingsrätten och kammarrätten? Vilka ärenden sköts av de allmänna förvaltningsdomstolarna? Svar på dessa frågor hittar du i avsnittet Rättsväsendet i Sverige. Där förklaras gången i de olika instanserna och du får en bakgrund i hur det svenska rättsväsendet är uppbyggt.

Annonser: