Överklaga ett beslut från Försäkringskassan

När du överklagar ett beslut från Försäkringskassan så riktar du din överklagan till förvaltningsrätten, men lämnar den till Försäkringskassan.

Det kan tyckas konstigt att du skriver överklagan till förvaltningsrätten men att du ska lämna in den till Försäkringskassan.

Anledningen är att Försäkringskassan först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. 

Försäkringskassan gör bedömning

Om Försäkringskassan kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de vidare det till förvalningsrätten. Det finns alltså en möjlighet att din överklagan leder direkt till att ditt ärende omprövas av Försäkringskassan.

När du skriver din överklagan vid förvaltningsbesvär

Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan:

  • Den ska vara skriftlig och adresseras till förvaltningsrätten men lämnas till Försäkringskassan.
  • Den ska ha lämnats in inom det datum ssom står i beslutet.
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med.
  • Du ska skriva vilka fel anser det finns.
  • Du ska hänvisa till vilken nämnd eller person som fattat beslutet.
  • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet.
  • Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer.
  • Du har ett antal på dig att göra din överklagan från och med datum som står i beslutet som du fått.

Ärendets gång

När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Antingen kan länsrätten komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter gälla. Då kvarstår beslutet. Eller så bedömer de att beslutet är fel och att det inte ska gälla.

Förvaltningsrätten kan fatta ett nytt beslut och bestämmer då vad som ska gälla istället.

Annonser: