Överklaga ett kommunalbesvär

Kommunalbesvär ska överklagas till förvaltningsrätten. Överklagandet innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen.

Förvaltningsrätten kan komma fram till två saker. Antingen så har kommunen inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har kommunen gjort fel och då upphävs beslutet.

Förvaltningsrätten fattar alltså inte något nytt beslut i ditt ärende. De bara avgör om kommunen gjort rätt eller fel. Om kommunen gjort fel måste kommunen på något sätt behandla ärendet igen.

När du skriver din överklagan vid kommunalbesvär

Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan:

  • De ska vara skriftlig
  • Du ska skriva till förvaltningsrätten men skicka överklagan till kommunen
  • Den ska ha kommit in till kommunn inom tre veckor från den dagen då kommunen satt upp protokollet från beslutet på den allmänna anslagstavlan i kommunhuset.
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med.
  • Du ska skriva vilka fel anser det finns.
  • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet.
  • Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer.

Den allmänna anslagstavlan i kommunhuset?

Ja, det är faktiskt sant. En sådan finns i alla kommunhus och där sätts protokollen över fattade beslut upp. Det är en kvarleva sedan urminnes tider och det kan skapa problem, eftersom du inte vet när informationen blir tillgänglig.

Dessutom är ett protokoll på en anslagstavla svårt eller omöjligt att läsa för många. Det här kräver att du är aktiv och att du hänger med så att du vett ungefär när i tiden ditt ärende ska beslutas. Du kan också behöva göra täta besök i ditt kommunhus.

Annonser: